Názov
Kategória
II
III
IV
V
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
88 %83 %94 %90 %
2Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
68 %70 %67 %88 %
3Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %60 %62 %86 %
4Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %45 %40 %83 %
4Mestské lesy Košice a.s.
mestská
58 %65 %73 %83 %
6Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
69 %80 %52 %80 %
7Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
40 %55 %79 %78 %
7Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
42 %55 %56 %78 %
9Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
37 %80 %73 %71 %
10Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
70 %58 %57 %66 %
10Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
55 %58 %33 %66 %
12Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
60 %75 %28 %65 %
12Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
26 %60 %39 %65 %
12Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
65 %65 %38 %65 %
15Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %13 %43 %64 %
16Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
42 %33 %56 %63 %
16Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
77 %65 %28 %63 %
16Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
33 %41 %33 %63 %
19Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %70 %56 %61 %
20Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
56 %53 %67 %58 %
20Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
31 %27 %21 %58 %
20Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
65 %30 %48 %58 %
23Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
45 %55 %38 %56 %
23Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
70 %53 %45 %56 %
23Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
33 %18 %35 %56 %
26Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
63 %50 %12 %54 %
27Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
44 %18 %11 %51 %
28Slovenská pošta, a.s.
štátna
65 %55 %77 %49 %
28Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
21 %28 %5 %49 %
30Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
42 %30 %33 %48 %
31Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
19 %18 %17 %46 %
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
51 %58 %16 %45 %
33Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
51 %13 %53 %44 %
34Letisko Sliač, a.s.
štátna
50 %78 %19 %43 %
35TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
52 %53 %29 %41 %
35Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
45 %29 %30 %41 %
37Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
62 %65 %29 %40 %
37Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
37 %18 %21 %40 %
39ENERGO-SK, a.s.
župná
28 %25 %23 %38 %
39Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
64 %85 %41 %38 %
41Enerbyt s.r.o.
mestská
30 %47 %48 %35 %
41Transpetrol, a.s.
štátna
47 %18 %11 %35 %
43Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
58 %45 %29 %33 %
Priemer
43 %43 %34 %32 %
44Hydromeliorácie, š.p.
štátna
42 %65 %21 %28 %
45AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
25 %15 %10 %25 %
45Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
47 %40 %28 %25 %
45Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
77 %35 %34 %25 %
45Železnice Slovenskej republiky
štátna
72 %65 %42 %25 %
49Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
46 %78 %12 %23 %
49TEHOS, s.r.o.
mestská
25 %41 %50 %23 %
51Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
47 %65 %33 %20 %
51Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
51 %50 %64 %20 %
51Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %53 %49 %20 %
51Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
41 %65 %26 %20 %
51Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
55 %43 %19 %20 %
51Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
38 %18 %19 %20 %
57BIONT, a.s.
štátna
44 %45 %33 %18 %
57CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
28 %41 %26 %18 %
57MH Invest, s.r.o.
štátna
42 %30 %15 %18 %
57Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %9 %21 %18 %
57Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
9 %33 %43 %18 %
62Horezza, a.s.
štátna
32 %41 %24 %15 %
62Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
41 %25 %8 %15 %
62Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
43 %41 %15 %15 %
62Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
33 %32 %7 %15 %
62Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %68 %54 %15 %
62THERMALPARK DS, a.s.
mestská
16 %18 %2 %15 %
62TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
32 %9 %22 %15 %
62Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
22 %65 %36 %15 %
62Verejné prístavy, a.s.
štátna
42 %18 %2 %15 %
62Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %30 %19 %15 %
72MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
18 %18 %40 %13 %
72Prešov REAL, s.r.o.
mestská
18 %18 %17 %13 %
72SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
38 %32 %30 %13 %
72Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
26 %45 %17 %13 %
72TERMÁL s.r.o.
mestská
13 %41 %13 %13 %
72Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
44 %18 %28 %13 %
78Martinská teplárenská, a.s.
štátna
52 %18 %33 %10 %
79MsBP
mestská
6 %65 %29 %8 %
80BARDTERM, s.r.o.
mestská
27 %18 %29 %5 %
80Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
45 %25 %52 %5 %
80Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
14 %41 %26 %5 %
80Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
51 %47 %5 %5 %
80Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
46 %20 %27 %5 %
80Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
42 %76 %33 %5 %
80SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
40 %41 %24 %5 %
80Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
64 %75 %76 %5 %
80Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
13 %47 %24 %5 %
80Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %41 %20 %5 %
80Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
61 %32 %40 %5 %
80Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
27 %18 %48 %5 %
92Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
50 %65 %48 %3 %
92Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
32 %43 %30 %3 %
92Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
38 %29 %43 %3 %
95Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %43 %41 %0 %
95EMKOBEL, a.s.
mestská
33 %27 %40 %0 %
95MBB a.s.
mestská
42 %41 %40 %0 %
95Vadaš s.r.o.
mestská
10 %41 %46 %0 %
95Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
46 %40 %0 %0 %
95Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
32 %9 %19 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte