Názov
Kategória
I
V
VI
Priemer
47 %32 %36 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
84 %90 %100 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
55 %78 %40 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
59 %49 %100 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
53 %5 %88 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
100 %83 %94 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
59 %71 %40 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
55 %58 %84 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %88 %25 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
56 %20 %100 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
55 %86 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
53 %66 %100 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
37 %61 %75 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
55 %63 %31 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
49 %78 %34 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
67 %15 %63 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
65 %44 %78 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %5 %31 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
61 %80 %36 %
1TEHOS, s.r.o.
mestská
59 %23 %40 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %20 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
40 %5 %0 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
82 %58 %13 %
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
61 %3 %25 %
1Enerbyt s.r.o.
mestská
41 %35 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
13 %0 %40 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
84 %56 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %64 %13 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
61 %18 %25 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %3 %39 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
61 %25 %40 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
34 %38 %100 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
53 %0 %40 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
53 %0 %81 %
1MBB a.s.
mestská
33 %0 %25 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
55 %13 %0 %
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
55 %5 %34 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
68 %83 %38 %
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
49 %65 %25 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
49 %56 %14 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
55 %65 %100 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %15 %25 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %56 %40 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
68 %25 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
47 %48 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
7 %5 %0 %
1BIONT, a.s.
štátna
46 %18 %100 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
59 %66 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
49 %10 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
66 %63 %40 %
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
5 %20 %38 %
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
11 %3 %18 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
44 %41 %63 %
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
66 %13 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
59 %41 %66 %
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
6 %5 %19 %
1MsBP
mestská
12 %8 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
69 %40 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
68 %33 %14 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
68 %65 %63 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
49 %13 %75 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
58 %63 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
69 %25 %15 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
18 %5 %31 %
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
12 %18 %25 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
11 %20 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
72 %5 %14 %
1Horezza, a.s.
štátna
7 %15 %
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
11 %5 %14 %
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
34 %5 %40 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
6 %38 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
30 %15 %40 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %18 %18 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
59 %40 %25 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
46 %58 %19 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
54 %28 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
53 %5 %40 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
68 %43 %13 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
61 %20 %0 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %15 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
56 %0 %0 %
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
7 %20 %40 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %46 %25 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
50 %13 %0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
55 %13 %0 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
53 %45 %25 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
7 %18 %
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
6 %15 %25 %
1TERMÁL s.r.o.
mestská
7 %13 %25 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %23 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
75 %54 %31 %
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
6 %51 %0 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
44 %35 %0 %
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
13 %25 %25 %
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
61 %15 %0 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
65 %15 %25 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
59 %5 %40 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
68 %49 %13 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
13 %15 %0 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
56 %15 %13 %
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
13 %0 %40 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte