Názov
Kategória
I
IV
Priemer
47 %34 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
84 %94 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
100 %73 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
59 %77 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
84 %45 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
61 %52 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %67 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
53 %57 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
68 %40 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
53 %76 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
55 %67 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
58 %28 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
55 %38 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
59 %73 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
55 %62 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
68 %28 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
55 %79 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
61 %42 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
82 %48 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
67 %54 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
68 %34 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
37 %56 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
69 %29 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
34 %41 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
59 %33 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
56 %64 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
65 %53 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
75 %12 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
49 %56 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
59 %29 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
55 %56 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
68 %29 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
68 %19 %
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
61 %48 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %43 %
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
55 %40 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
49 %38 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
66 %33 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
53 %16 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %52 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
69 %28 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
44 %30 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %21 %
1BIONT, a.s.
štátna
46 %33 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
54 %21 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
47 %33 %
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
49 %39 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %12 %
1TEHOS, s.r.o.
mestská
59 %50 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
53 %20 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
49 %33 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %43 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
53 %40 %
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
66 %30 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
49 %28 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
53 %41 %
1Enerbyt s.r.o.
mestská
41 %48 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %49 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
59 %5 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %36 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
59 %21 %
1MBB a.s.
mestská
33 %40 %
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
5 %33 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
46 %21 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
61 %19 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
11 %26 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
65 %7 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
61 %43 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
44 %11 %
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
7 %19 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
7 %33 %
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
61 %8 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %35 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
72 %26 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
68 %5 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %19 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
56 %2 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
40 %48 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
18 %27 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
55 %40 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
55 %17 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %17 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
56 %19 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
30 %22 %
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
6 %15 %
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
11 %24 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
7 %15 %
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
12 %26 %
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
6 %11 %
1Horezza, a.s.
štátna
7 %24 %
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
11 %30 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
6 %23 %
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
34 %24 %
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
13 %0 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
50 %17 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
13 %46 %
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
6 %29 %
1MsBP
mestská
12 %29 %
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
13 %10 %
1TERMÁL s.r.o.
mestská
7 %13 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
13 %2 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte