Názov
Kategória
I
II
IV
V
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
84 %88 %94 %90 %
2Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %68 %67 %88 %
3Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
55 %46 %62 %86 %
4Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
68 %81 %40 %83 %
4Mestské lesy Košice a.s.
mestská
100 %58 %73 %83 %
6Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
61 %69 %52 %80 %
7Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
55 %40 %79 %78 %
7Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
49 %42 %56 %78 %
9Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
59 %37 %73 %71 %
10Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
53 %70 %57 %66 %
10Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
59 %55 %33 %66 %
12Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
68 %60 %28 %65 %
12Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
49 %26 %39 %65 %
12Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
55 %65 %38 %65 %
15Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %55 %43 %64 %
16Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
55 %42 %56 %63 %
16Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
58 %77 %28 %63 %
16Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
66 %33 %33 %63 %
19Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
37 %51 %56 %61 %
20Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
55 %56 %67 %58 %
20Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
46 %31 %21 %58 %
20Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
82 %65 %48 %58 %
23Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
49 %45 %38 %56 %
23Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
84 %70 %45 %56 %
23Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %33 %35 %56 %
26Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
75 %63 %12 %54 %
27Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
6 %44 %11 %51 %
28Slovenská pošta, a.s.
štátna
59 %65 %77 %49 %
28Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
68 %21 %5 %49 %
30Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
47 %42 %33 %48 %
31Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %19 %17 %46 %
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
53 %51 %16 %45 %
33Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
65 %51 %53 %44 %
34Letisko Sliač, a.s.
štátna
68 %50 %19 %43 %
35TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
59 %52 %29 %41 %
35Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
44 %45 %30 %41 %
37Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
69 %62 %29 %40 %
37Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
59 %37 %21 %40 %
39ENERGO-SK, a.s.
župná
6 %28 %23 %38 %
39Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
34 %64 %41 %38 %
41Enerbyt s.r.o.
mestská
41 %30 %48 %35 %
41Transpetrol, a.s.
štátna
44 %47 %11 %35 %
43Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
68 %58 %29 %33 %
Priemer
47 %43 %34 %32 %
44Hydromeliorácie, š.p.
štátna
54 %42 %21 %28 %
45AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
13 %25 %10 %25 %
45Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
69 %47 %28 %25 %
45Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
68 %77 %34 %25 %
45Železnice Slovenskej republiky
štátna
61 %72 %42 %25 %
49Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %46 %12 %23 %
49TEHOS, s.r.o.
mestská
59 %25 %50 %23 %
51Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
5 %47 %33 %20 %
51Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
56 %51 %64 %20 %
51Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %35 %49 %20 %
51Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
11 %41 %26 %20 %
51Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
7 %55 %19 %20 %
51Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
61 %38 %19 %20 %
57BIONT, a.s.
štátna
46 %44 %33 %18 %
57CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
12 %28 %26 %18 %
57MH Invest, s.r.o.
štátna
7 %42 %15 %18 %
57Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %62 %21 %18 %
57Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
61 %9 %43 %18 %
62Horezza, a.s.
štátna
7 %32 %24 %15 %
62Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
61 %41 %8 %15 %
62Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
6 %43 %15 %15 %
62Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
65 %33 %7 %15 %
62Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
67 %55 %54 %15 %
62THERMALPARK DS, a.s.
mestská
13 %16 %2 %15 %
62TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
30 %32 %22 %15 %
62Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %22 %36 %15 %
62Verejné prístavy, a.s.
štátna
56 %42 %2 %15 %
62Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %35 %19 %15 %
72MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
55 %18 %40 %13 %
72Prešov REAL, s.r.o.
mestská
50 %18 %17 %13 %
72SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
66 %38 %30 %13 %
72Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
55 %26 %17 %13 %
72TERMÁL s.r.o.
mestská
7 %13 %13 %13 %
72Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
49 %44 %28 %13 %
78Martinská teplárenská, a.s.
štátna
49 %52 %33 %10 %
79MsBP
mestská
12 %6 %29 %8 %
80BARDTERM, s.r.o.
mestská
6 %27 %29 %5 %
80Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %45 %52 %5 %
80Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
72 %14 %26 %5 %
80Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
59 %51 %5 %5 %
80Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
18 %46 %27 %5 %
80Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
7 %42 %33 %5 %
80SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
11 %40 %24 %5 %
80Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
53 %64 %76 %5 %
80Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
34 %13 %24 %5 %
80Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
53 %54 %20 %5 %
80Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
55 %61 %40 %5 %
80Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
40 %27 %48 %5 %
92Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
61 %50 %48 %3 %
92Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
11 %32 %30 %3 %
92Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %38 %43 %3 %
95Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
53 %39 %41 %0 %
95EMKOBEL, a.s.
mestská
53 %33 %40 %0 %
95MBB a.s.
mestská
33 %42 %40 %0 %
95Vadaš s.r.o.
mestská
13 %10 %46 %0 %
95Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
13 %46 %0 %0 %
95Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
56 %32 %19 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte