Názov
Kategória
I
II
III
VI
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
61 %41 %25 %0 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
55 %18 %18 %0 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
50 %18 %18 %0 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
7 %42 %76 %0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
55 %26 %45 %0 %
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
6 %44 %18 %0 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
13 %16 %18 %0 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
44 %47 %18 %0 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
61 %38 %18 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
40 %27 %18 %0 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %35 %30 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
56 %32 %9 %0 %
13Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %55 %13 %13 %
13Letisko Sliač, a.s.
štátna
68 %50 %78 %13 %
13Verejné prístavy, a.s.
štátna
56 %42 %18 %13 %
13Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
82 %65 %30 %13 %
13Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
68 %21 %28 %13 %
18Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
49 %45 %55 %14 %
18Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
72 %14 %41 %14 %
18Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
68 %58 %45 %14 %
18SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
11 %40 %41 %14 %
22Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
69 %47 %40 %15 %
23Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %62 %9 %18 %
23Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
11 %32 %43 %18 %
25BARDTERM, s.r.o.
mestská
6 %27 %18 %19 %
25Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
46 %31 %27 %19 %
27Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
53 %51 %58 %25 %
27AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
13 %25 %15 %25 %
27Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
61 %50 %65 %25 %
27CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
12 %28 %41 %25 %
27MBB a.s.
mestská
33 %42 %41 %25 %
27Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
49 %26 %60 %25 %
27Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %19 %18 %25 %
27Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
6 %43 %41 %25 %
27Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
65 %33 %32 %25 %
27Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
59 %37 %18 %25 %
27Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
61 %9 %33 %25 %
27TERMÁL s.r.o.
mestská
7 %13 %41 %25 %
27Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %22 %65 %25 %
27Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %68 %70 %25 %
41Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
75 %63 %50 %31 %
41Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
18 %46 %20 %31 %
43Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %45 %25 %31 %
43Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
55 %42 %33 %31 %
45Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
49 %42 %55 %34 %
45Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
55 %61 %32 %34 %
47Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
61 %69 %80 %36 %
Priemer
47 %43 %43 %36 %
48Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
5 %47 %65 %38 %
48Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
68 %81 %45 %38 %
50Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %38 %29 %39 %
51Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
53 %39 %43 %40 %
51Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
59 %37 %80 %40 %
51Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
55 %40 %55 %40 %
51Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
59 %51 %47 %40 %
51Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %33 %18 %40 %
51Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
7 %55 %43 %40 %
51Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
34 %13 %47 %40 %
51Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
53 %54 %41 %40 %
51TEHOS, s.r.o.
mestská
59 %25 %41 %40 %
51TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
30 %32 %9 %40 %
51Vadaš s.r.o.
mestská
13 %10 %41 %40 %
51Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
66 %33 %41 %40 %
51Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
13 %46 %40 %40 %
51Železnice Slovenskej republiky
štátna
61 %72 %65 %40 %
65Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
68 %60 %75 %63 %
65Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
67 %55 %68 %63 %
65Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
44 %45 %29 %63 %
68TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
59 %52 %53 %66 %
69Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
37 %51 %70 %75 %
69Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
49 %44 %18 %75 %
71Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
65 %51 %13 %78 %
72EMKOBEL, a.s.
mestská
53 %33 %27 %81 %
73Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
55 %56 %53 %84 %
74Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
53 %64 %75 %88 %
75Mestské lesy Košice a.s.
mestská
100 %58 %65 %94 %
76Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
53 %70 %58 %100 %
76BIONT, a.s.
štátna
46 %44 %45 %100 %
76Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
56 %51 %50 %100 %
76Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
34 %64 %85 %100 %
76Slovenská pošta, a.s.
štátna
59 %65 %55 %100 %
76Tepláreň Košice, a.s.
štátna
84 %88 %83 %100 %
76Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
55 %65 %65 %100 %
83Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
55 %46 %60 %
83Enerbyt s.r.o.
mestská
41 %30 %47 %
83ENERGO-SK, a.s.
župná
6 %28 %25 %
83Horezza, a.s.
štátna
7 %32 %41 %
83Hydromeliorácie, š.p.
štátna
54 %42 %65 %
83Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %35 %53 %
83Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %46 %78 %
83Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
11 %41 %65 %
83Martinská teplárenská, a.s.
štátna
49 %52 %18 %
83MH Invest, s.r.o.
štátna
7 %42 %30 %
83MsBP
mestská
12 %6 %65 %
83Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
69 %62 %65 %
83Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
58 %77 %65 %
83Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
47 %42 %30 %
83Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
84 %70 %53 %
83Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
68 %77 %35 %
83SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
66 %38 %32 %
83Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
59 %55 %58 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte