Názov
Kategória
I
II
III
V
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
53 %39 %43 %0 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
53 %33 %27 %0 %
1MBB a.s.
mestská
33 %42 %41 %0 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
13 %10 %41 %0 %
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
13 %46 %40 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
56 %32 %9 %0 %
7Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
61 %50 %65 %3 %
7Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
11 %32 %43 %3 %
7Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %38 %29 %3 %
10BARDTERM, s.r.o.
mestská
6 %27 %18 %5 %
10Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %45 %25 %5 %
10Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
72 %14 %41 %5 %
10Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
59 %51 %47 %5 %
10Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
18 %46 %20 %5 %
10Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
7 %42 %76 %5 %
10SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
11 %40 %41 %5 %
10Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
53 %64 %75 %5 %
10Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
34 %13 %47 %5 %
10Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
53 %54 %41 %5 %
10Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
55 %61 %32 %5 %
10Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
40 %27 %18 %5 %
22MsBP
mestská
12 %6 %65 %8 %
23Martinská teplárenská, a.s.
štátna
49 %52 %18 %10 %
24MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
55 %18 %18 %13 %
24Prešov REAL, s.r.o.
mestská
50 %18 %18 %13 %
24SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
66 %38 %32 %13 %
24Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
55 %26 %45 %13 %
24TERMÁL s.r.o.
mestská
7 %13 %41 %13 %
24Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
49 %44 %18 %13 %
30Horezza, a.s.
štátna
7 %32 %41 %15 %
30Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
61 %41 %25 %15 %
30Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
6 %43 %41 %15 %
30Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
65 %33 %32 %15 %
30Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
67 %55 %68 %15 %
30THERMALPARK DS, a.s.
mestská
13 %16 %18 %15 %
30TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
30 %32 %9 %15 %
30Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %22 %65 %15 %
30Verejné prístavy, a.s.
štátna
56 %42 %18 %15 %
30Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %35 %30 %15 %
40BIONT, a.s.
štátna
46 %44 %45 %18 %
40CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
12 %28 %41 %18 %
40MH Invest, s.r.o.
štátna
7 %42 %30 %18 %
40Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %62 %9 %18 %
40Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
61 %9 %33 %18 %
45Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
5 %47 %65 %20 %
45Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
56 %51 %50 %20 %
45Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %35 %53 %20 %
45Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
11 %41 %65 %20 %
45Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
7 %55 %43 %20 %
45Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
61 %38 %18 %20 %
51Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %46 %78 %23 %
51TEHOS, s.r.o.
mestská
59 %25 %41 %23 %
53AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
13 %25 %15 %25 %
53Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
69 %47 %40 %25 %
53Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
68 %77 %35 %25 %
53Železnice Slovenskej republiky
štátna
61 %72 %65 %25 %
57Hydromeliorácie, š.p.
štátna
54 %42 %65 %28 %
Priemer
47 %43 %43 %32 %
58Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
68 %58 %45 %33 %
59Enerbyt s.r.o.
mestská
41 %30 %47 %35 %
59Transpetrol, a.s.
štátna
44 %47 %18 %35 %
61ENERGO-SK, a.s.
župná
6 %28 %25 %38 %
61Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
34 %64 %85 %38 %
63Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
69 %62 %65 %40 %
63Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
59 %37 %18 %40 %
65TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
59 %52 %53 %41 %
65Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
44 %45 %29 %41 %
67Letisko Sliač, a.s.
štátna
68 %50 %78 %43 %
68Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
65 %51 %13 %44 %
69Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
53 %51 %58 %45 %
70Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %19 %18 %46 %
71Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
47 %42 %30 %48 %
72Slovenská pošta, a.s.
štátna
59 %65 %55 %49 %
72Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
68 %21 %28 %49 %
74Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
6 %44 %18 %51 %
75Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
75 %63 %50 %54 %
76Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
49 %45 %55 %56 %
76Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
84 %70 %53 %56 %
76Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %33 %18 %56 %
79Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
55 %56 %53 %58 %
79Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
46 %31 %27 %58 %
79Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
82 %65 %30 %58 %
82Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
37 %51 %70 %61 %
83Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
55 %42 %33 %63 %
83Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
58 %77 %65 %63 %
83Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
66 %33 %41 %63 %
86Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %55 %13 %64 %
87Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
68 %60 %75 %65 %
87Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
49 %26 %60 %65 %
87Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
55 %65 %65 %65 %
90Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
53 %70 %58 %66 %
90Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
59 %55 %58 %66 %
92Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
59 %37 %80 %71 %
93Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
55 %40 %55 %78 %
93Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
49 %42 %55 %78 %
95Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
61 %69 %80 %80 %
96Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
68 %81 %45 %83 %
96Mestské lesy Košice a.s.
mestská
100 %58 %65 %83 %
98Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
55 %46 %60 %86 %
99Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %68 %70 %88 %
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
84 %88 %83 %90 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte