Názov
Kategória
I
II
III
V
VI
1MsBP
mestská
12 %6 %65 %8 %
2Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
61 %9 %33 %18 %25 %
3Vadaš s.r.o.
mestská
13 %10 %41 %0 %40 %
4TERMÁL s.r.o.
mestská
7 %13 %41 %13 %25 %
5Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
34 %13 %47 %5 %40 %
6Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
72 %14 %41 %5 %14 %
7THERMALPARK DS, a.s.
mestská
13 %16 %18 %15 %0 %
8MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
55 %18 %18 %13 %0 %
8Prešov REAL, s.r.o.
mestská
50 %18 %18 %13 %0 %
10Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %19 %18 %46 %25 %
11Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
68 %21 %28 %49 %13 %
12Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %22 %65 %15 %25 %
13AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
13 %25 %15 %25 %25 %
14TEHOS, s.r.o.
mestská
59 %25 %41 %23 %40 %
15Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
55 %26 %45 %13 %0 %
16Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
49 %26 %60 %65 %25 %
17BARDTERM, s.r.o.
mestská
6 %27 %18 %5 %19 %
17Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
40 %27 %18 %5 %0 %
19CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
12 %28 %41 %18 %25 %
19ENERGO-SK, a.s.
župná
6 %28 %25 %38 %
21Enerbyt s.r.o.
mestská
41 %30 %47 %35 %
22Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
46 %31 %27 %58 %19 %
23Horezza, a.s.
štátna
7 %32 %41 %15 %
23TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
30 %32 %9 %15 %40 %
25Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
11 %32 %43 %3 %18 %
25Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
56 %32 %9 %0 %0 %
27Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
66 %33 %41 %63 %40 %
28EMKOBEL, a.s.
mestská
53 %33 %27 %0 %81 %
28Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
65 %33 %32 %15 %25 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %33 %18 %56 %40 %
31Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %35 %53 %20 %
32Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %35 %30 %15 %0 %
33Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
59 %37 %80 %71 %40 %
34Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
59 %37 %18 %40 %25 %
35SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
66 %38 %32 %13 %
35Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
61 %38 %18 %20 %0 %
35Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %38 %29 %3 %39 %
38Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
53 %39 %43 %0 %40 %
39Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
55 %40 %55 %78 %40 %
39SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
11 %40 %41 %5 %14 %
41Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
61 %41 %25 %15 %0 %
41Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
11 %41 %65 %20 %
43MH Invest, s.r.o.
štátna
7 %42 %30 %18 %
43Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
55 %42 %33 %63 %31 %
45Hydromeliorácie, š.p.
štátna
54 %42 %65 %28 %
45MBB a.s.
mestská
33 %42 %41 %0 %25 %
45Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
47 %42 %30 %48 %
48Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
49 %42 %55 %78 %34 %
49Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
7 %42 %76 %5 %0 %
49Verejné prístavy, a.s.
štátna
56 %42 %18 %15 %13 %
51Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
6 %43 %41 %15 %25 %
Priemer
47 %43 %43 %32 %36 %
52BIONT, a.s.
štátna
46 %44 %45 %18 %100 %
52Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
6 %44 %18 %51 %0 %
52Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
49 %44 %18 %13 %75 %
55Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
49 %45 %55 %56 %14 %
55Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
44 %45 %29 %41 %63 %
57Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %45 %25 %5 %31 %
58Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
55 %46 %60 %86 %
59Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %46 %78 %23 %
59Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
18 %46 %20 %5 %31 %
59Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
13 %46 %40 %0 %40 %
62Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
5 %47 %65 %20 %38 %
63Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
69 %47 %40 %25 %15 %
63Transpetrol, a.s.
štátna
44 %47 %18 %35 %0 %
65Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
61 %50 %65 %3 %25 %
66Letisko Sliač, a.s.
štátna
68 %50 %78 %43 %13 %
67Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
53 %51 %58 %45 %25 %
67Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
56 %51 %50 %20 %100 %
67Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
59 %51 %47 %5 %40 %
70Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
37 %51 %70 %61 %75 %
70Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
65 %51 %13 %44 %78 %
72TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
59 %52 %53 %41 %66 %
73Martinská teplárenská, a.s.
štátna
49 %52 %18 %10 %
74Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
53 %54 %41 %5 %40 %
75Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %55 %13 %64 %13 %
76Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
59 %55 %58 %66 %
77Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
67 %55 %68 %15 %63 %
77Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
7 %55 %43 %20 %40 %
79Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
55 %56 %53 %58 %84 %
80Mestské lesy Košice a.s.
mestská
100 %58 %65 %83 %94 %
81Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
68 %58 %45 %33 %14 %
82Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
68 %60 %75 %65 %63 %
83Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
55 %61 %32 %5 %34 %
84Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
69 %62 %65 %40 %
85Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %62 %9 %18 %18 %
86Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
75 %63 %50 %54 %31 %
87Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
53 %64 %75 %5 %88 %
88Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
34 %64 %85 %38 %100 %
89Slovenská pošta, a.s.
štátna
59 %65 %55 %49 %100 %
90Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
55 %65 %65 %65 %100 %
90Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
82 %65 %30 %58 %13 %
92Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %68 %70 %88 %25 %
93Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
61 %69 %80 %80 %36 %
94Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
84 %70 %53 %56 %
95Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
53 %70 %58 %66 %100 %
96Železnice Slovenskej republiky
štátna
61 %72 %65 %25 %40 %
97Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
68 %77 %35 %25 %
98Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
58 %77 %65 %63 %
99Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
68 %81 %45 %83 %38 %
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
84 %88 %83 %90 %100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte