Názov
Kategória
I
II
III
IV
VI
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
34 %64 %85 %41 %100 %
2Tepláreň Košice, a.s.
štátna
84 %88 %83 %94 %100 %
3Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
59 %37 %80 %73 %40 %
3Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
61 %69 %80 %52 %36 %
5Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %46 %78 %12 %
5Letisko Sliač, a.s.
štátna
68 %50 %78 %19 %13 %
7Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
7 %42 %76 %33 %0 %
8Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
68 %60 %75 %28 %63 %
8Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
53 %64 %75 %76 %88 %
10Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
37 %51 %70 %56 %75 %
10Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %68 %70 %67 %25 %
12Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
67 %55 %68 %54 %63 %
13Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
11 %41 %65 %26 %
13Mestské lesy Košice a.s.
mestská
100 %58 %65 %73 %94 %
13Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
58 %77 %65 %28 %
13Železnice Slovenskej republiky
štátna
61 %72 %65 %42 %40 %
17Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
61 %50 %65 %48 %25 %
17Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
5 %47 %65 %33 %38 %
17Hydromeliorácie, š.p.
štátna
54 %42 %65 %21 %
17MsBP
mestská
12 %6 %65 %29 %
17Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
69 %62 %65 %29 %
17Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %22 %65 %36 %25 %
17Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
55 %65 %65 %38 %100 %
24Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
55 %46 %60 %62 %
24Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
49 %26 %60 %39 %25 %
26Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
53 %51 %58 %16 %25 %
26Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
53 %70 %58 %57 %100 %
26Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
59 %55 %58 %33 %
29Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
49 %45 %55 %38 %14 %
29Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
55 %40 %55 %79 %40 %
29Slovenská pošta, a.s.
štátna
59 %65 %55 %77 %100 %
29Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
49 %42 %55 %56 %34 %
33Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %35 %53 %49 %
34Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
84 %70 %53 %45 %
34Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
55 %56 %53 %67 %84 %
34TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
59 %52 %53 %29 %66 %
37Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
56 %51 %50 %64 %100 %
37Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
75 %63 %50 %12 %31 %
39Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
59 %51 %47 %5 %40 %
40Enerbyt s.r.o.
mestská
41 %30 %47 %48 %
40Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
34 %13 %47 %24 %40 %
42BIONT, a.s.
štátna
46 %44 %45 %33 %100 %
42Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
68 %81 %45 %40 %38 %
42Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
68 %58 %45 %29 %14 %
42Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
55 %26 %45 %17 %0 %
Priemer
47 %43 %43 %34 %36 %
46Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
7 %55 %43 %19 %40 %
46Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
11 %32 %43 %30 %18 %
48Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
53 %39 %43 %41 %40 %
49CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
12 %28 %41 %26 %25 %
49Horezza, a.s.
štátna
7 %32 %41 %24 %
49Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
72 %14 %41 %26 %14 %
49MBB a.s.
mestská
33 %42 %41 %40 %25 %
49Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
6 %43 %41 %15 %25 %
49SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
11 %40 %41 %24 %14 %
49Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
53 %54 %41 %20 %40 %
49TEHOS, s.r.o.
mestská
59 %25 %41 %50 %40 %
49TERMÁL s.r.o.
mestská
7 %13 %41 %13 %25 %
49Vadaš s.r.o.
mestská
13 %10 %41 %46 %40 %
49Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
66 %33 %41 %33 %40 %
60Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
69 %47 %40 %28 %15 %
60Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
13 %46 %40 %0 %40 %
62Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
68 %77 %35 %34 %
63Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
55 %42 %33 %56 %31 %
63Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
61 %9 %33 %43 %25 %
65Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
65 %33 %32 %7 %25 %
65SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
66 %38 %32 %30 %
65Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
55 %61 %32 %40 %34 %
68MH Invest, s.r.o.
štátna
7 %42 %30 %15 %
68Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
47 %42 %30 %33 %
68Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
82 %65 %30 %48 %13 %
68Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %35 %30 %19 %0 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %38 %29 %43 %39 %
72Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
44 %45 %29 %30 %63 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
68 %21 %28 %5 %13 %
75EMKOBEL, a.s.
mestská
53 %33 %27 %40 %81 %
75Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
46 %31 %27 %21 %19 %
77Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %45 %25 %52 %31 %
77ENERGO-SK, a.s.
župná
6 %28 %25 %23 %
77Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
61 %41 %25 %8 %0 %
80Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
18 %46 %20 %27 %31 %
81BARDTERM, s.r.o.
mestská
6 %27 %18 %29 %19 %
81Martinská teplárenská, a.s.
štátna
49 %52 %18 %33 %
81MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
55 %18 %18 %40 %0 %
81Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %19 %18 %17 %25 %
81Prešov REAL, s.r.o.
mestská
50 %18 %18 %17 %0 %
81Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
59 %37 %18 %21 %25 %
81Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %33 %18 %35 %40 %
81Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
6 %44 %18 %11 %0 %
81THERMALPARK DS, a.s.
mestská
13 %16 %18 %2 %0 %
81Transpetrol, a.s.
štátna
44 %47 %18 %11 %0 %
81Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
61 %38 %18 %19 %0 %
81Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
49 %44 %18 %28 %75 %
81Verejné prístavy, a.s.
štátna
56 %42 %18 %2 %13 %
81Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
40 %27 %18 %48 %0 %
95AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
13 %25 %15 %10 %25 %
96Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %55 %13 %43 %13 %
96Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
65 %51 %13 %53 %78 %
98Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %62 %9 %21 %18 %
98TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
30 %32 %9 %22 %40 %
98Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
56 %32 %9 %19 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte