Názov
Kategória
Spolu
III
IV
VI
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
63 %58 %57 %100 %
1BIONT, a.s.
štátna
41 %45 %33 %100 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
52 %50 %64 %100 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
53 %85 %41 %100 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %55 %77 %100 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
89 %83 %94 %100 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
58 %65 %38 %100 %
8Mestské lesy Košice a.s.
mestská
75 %65 %73 %94 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
61 %75 %76 %88 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
60 %53 %67 %84 %
11EMKOBEL, a.s.
mestská
39 %27 %40 %81 %
12Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
52 %13 %53 %78 %
13Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
54 %70 %56 %75 %
13Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %18 %28 %75 %
15TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
49 %53 %29 %66 %
16Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %75 %28 %63 %
16Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %68 %54 %63 %
16Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %29 %30 %63 %
19Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %43 %41 %40 %
19Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
58 %80 %73 %40 %
19Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57 %55 %79 %40 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
37 %47 %5 %40 %
19Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
30 %18 %35 %40 %
19Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
31 %43 %19 %40 %
19Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
23 %47 %24 %40 %
19Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
39 %41 %20 %40 %
19TEHOS, s.r.o.
mestská
39 %41 %50 %40 %
19TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
26 %9 %22 %40 %
19Vadaš s.r.o.
mestská
21 %41 %46 %40 %
19Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
44 %41 %33 %40 %
19Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
22 %40 %0 %40 %
19Železnice Slovenskej republiky
štátna
57 %65 %42 %40 %
33Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39 %29 %43 %39 %
34Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
34 %65 %33 %38 %
34Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
63 %45 %40 %38 %
Priemer
40 %43 %34 %36 %
36Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
64 %80 %52 %36 %
37Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
51 %55 %56 %34 %
37Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
45 %32 %40 %34 %
39Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %25 %52 %31 %
39Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
48 %33 %56 %31 %
41Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
51 %50 %12 %31 %
41Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
28 %20 %27 %31 %
43Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
43 %58 %16 %25 %
43AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
18 %15 %10 %25 %
43Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
46 %65 %48 %25 %
43CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
24 %41 %26 %25 %
43MBB a.s.
mestská
34 %41 %40 %25 %
43Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
40 %60 %39 %25 %
43Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %18 %17 %25 %
43Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
25 %41 %15 %25 %
43Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %32 %7 %25 %
43Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
36 %18 %21 %25 %
43Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
31 %33 %43 %25 %
43TERMÁL s.r.o.
mestská
15 %41 %13 %25 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %65 %36 %25 %
43Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
63 %70 %67 %25 %
57BARDTERM, s.r.o.
mestská
20 %18 %29 %19 %
57Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
34 %27 %21 %19 %
59Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %9 %21 %18 %
59Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
23 %43 %30 %18 %
61Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
42 %40 %28 %15 %
62Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
44 %55 %38 %14 %
62Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %41 %26 %14 %
62Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
47 %45 %29 %14 %
62SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
25 %41 %24 %14 %
66Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
46 %13 %43 %13 %
66Letisko Sliač, a.s.
štátna
46 %78 %19 %13 %
66Verejné prístavy, a.s.
štátna
29 %18 %2 %13 %
66Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %30 %48 %13 %
66Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %28 %5 %13 %
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
31 %25 %8 %0 %
71MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
28 %18 %40 %0 %
71Prešov REAL, s.r.o.
mestská
22 %18 %17 %0 %
71Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
31 %76 %33 %0 %
71Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %45 %17 %0 %
71Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
24 %18 %11 %0 %
71THERMALPARK DS, a.s.
mestská
11 %18 %2 %0 %
71Transpetrol, a.s.
štátna
31 %18 %11 %0 %
71Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
32 %18 %19 %0 %
71Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
29 %18 %48 %0 %
71Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
29 %30 %19 %0 %
71Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
26 %9 %19 %0 %
83Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57 %60 %62 %
83Enerbyt s.r.o.
mestská
38 %47 %48 %
83ENERGO-SK, a.s.
župná
23 %25 %23 %
83Horezza, a.s.
štátna
24 %41 %24 %
83Hydromeliorácie, š.p.
štátna
41 %65 %21 %
83Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
38 %53 %49 %
83Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
39 %78 %12 %
83Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %65 %26 %
83Martinská teplárenská, a.s.
štátna
39 %18 %33 %
83MH Invest, s.r.o.
štátna
24 %30 %15 %
83MsBP
mestská
18 %65 %29 %
83Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
54 %65 %29 %
83Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
59 %65 %28 %
83Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
41 %30 %33 %
83Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %53 %45 %
83Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
55 %35 %34 %
83SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
39 %32 %30 %
83Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
53 %58 %33 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte