Názov
Kategória
Spolu
II
IV
V
1MsBP
mestská
18 %6 %29 %8 %
2Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
31 %9 %43 %18 %
3Vadaš s.r.o.
mestská
21 %10 %46 %0 %
4TERMÁL s.r.o.
mestská
15 %13 %13 %13 %
5Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
23 %13 %24 %5 %
6Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %14 %26 %5 %
7THERMALPARK DS, a.s.
mestská
11 %16 %2 %15 %
8MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
28 %18 %40 %13 %
8Prešov REAL, s.r.o.
mestská
22 %18 %17 %13 %
10Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %19 %17 %46 %
11Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %21 %5 %49 %
12Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %22 %36 %15 %
13AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
18 %25 %10 %25 %
14TEHOS, s.r.o.
mestská
39 %25 %50 %23 %
15Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %26 %17 %13 %
16Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
40 %26 %39 %65 %
17BARDTERM, s.r.o.
mestská
20 %27 %29 %5 %
17Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
29 %27 %48 %5 %
19CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
24 %28 %26 %18 %
19ENERGO-SK, a.s.
župná
23 %28 %23 %38 %
21Enerbyt s.r.o.
mestská
38 %30 %48 %35 %
22Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
34 %31 %21 %58 %
23Horezza, a.s.
štátna
24 %32 %24 %15 %
23TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
26 %32 %22 %15 %
25Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
23 %32 %30 %3 %
25Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
26 %32 %19 %0 %
27Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
44 %33 %33 %63 %
28EMKOBEL, a.s.
mestská
39 %33 %40 %0 %
28Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %33 %7 %15 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
30 %33 %35 %56 %
31Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
38 %35 %49 %20 %
32Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
29 %35 %19 %15 %
33Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
58 %37 %73 %71 %
34Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
36 %37 %21 %40 %
35SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
39 %38 %30 %13 %
35Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
32 %38 %19 %20 %
35Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39 %38 %43 %3 %
38Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %39 %41 %0 %
39Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57 %40 %79 %78 %
39SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
25 %40 %24 %5 %
41Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
31 %41 %8 %15 %
41Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %41 %26 %20 %
43MH Invest, s.r.o.
štátna
24 %42 %15 %18 %
43Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
48 %42 %56 %63 %
45Hydromeliorácie, š.p.
štátna
41 %42 %21 %28 %
45MBB a.s.
mestská
34 %42 %40 %0 %
45Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
41 %42 %33 %48 %
48Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
51 %42 %56 %78 %
49Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
31 %42 %33 %5 %
49Verejné prístavy, a.s.
štátna
29 %42 %2 %15 %
51Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
25 %43 %15 %15 %
Priemer
40 %43 %34 %32 %
52BIONT, a.s.
štátna
41 %44 %33 %18 %
52Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
24 %44 %11 %51 %
52Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %44 %28 %13 %
55Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
44 %45 %38 %56 %
55Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %45 %30 %41 %
57Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %45 %52 %5 %
58Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57 %46 %62 %86 %
59Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
39 %46 %12 %23 %
59Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
28 %46 %27 %5 %
59Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
22 %46 %0 %0 %
62Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
34 %47 %33 %20 %
63Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
42 %47 %28 %25 %
63Transpetrol, a.s.
štátna
31 %47 %11 %35 %
65Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
46 %50 %48 %3 %
66Letisko Sliač, a.s.
štátna
46 %50 %19 %43 %
67Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
43 %51 %16 %45 %
67Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
52 %51 %64 %20 %
67Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
37 %51 %5 %5 %
70Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
54 %51 %56 %61 %
70Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
52 %51 %53 %44 %
72TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
49 %52 %29 %41 %
73Martinská teplárenská, a.s.
štátna
39 %52 %33 %10 %
74Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
39 %54 %20 %5 %
75Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
46 %55 %43 %64 %
76Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
53 %55 %33 %66 %
77Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %55 %54 %15 %
77Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
31 %55 %19 %20 %
79Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
60 %56 %67 %58 %
80Mestské lesy Košice a.s.
mestská
75 %58 %73 %83 %
81Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
47 %58 %29 %33 %
82Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %60 %28 %65 %
83Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
45 %61 %40 %5 %
84Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
54 %62 %29 %40 %
85Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %62 %21 %18 %
86Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
51 %63 %12 %54 %
87Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
61 %64 %76 %5 %
88Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
53 %64 %41 %38 %
89Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %65 %77 %49 %
90Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
58 %65 %38 %65 %
90Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %65 %48 %58 %
92Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
63 %68 %67 %88 %
93Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
64 %69 %52 %80 %
94Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %70 %45 %56 %
95Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
63 %70 %57 %66 %
96Železnice Slovenskej republiky
štátna
57 %72 %42 %25 %
97Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
55 %77 %34 %25 %
98Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
59 %77 %28 %63 %
99Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
63 %81 %40 %83 %
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
89 %88 %94 %90 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte