Názov
Kategória
Spolu
II
III
IV
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
11 %16 %18 %2 %
2TERMÁL s.r.o.
mestská
15 %13 %41 %13 %
3AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
18 %25 %15 %10 %
4MsBP
mestská
18 %6 %65 %29 %
5BARDTERM, s.r.o.
mestská
20 %27 %18 %29 %
6Vadaš s.r.o.
mestská
21 %10 %41 %46 %
7Prešov REAL, s.r.o.
mestská
22 %18 %18 %17 %
8Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
22 %46 %40 %0 %
9Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
23 %13 %47 %24 %
10ENERGO-SK, a.s.
župná
23 %28 %25 %23 %
11Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
23 %32 %43 %30 %
12Horezza, a.s.
štátna
24 %32 %41 %24 %
13Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
24 %44 %18 %11 %
14CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
24 %28 %41 %26 %
15MH Invest, s.r.o.
štátna
24 %42 %30 %15 %
16SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
25 %40 %41 %24 %
17Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
25 %43 %41 %15 %
18TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
26 %32 %9 %22 %
19Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
26 %32 %9 %19 %
20Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %19 %18 %17 %
21Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %26 %45 %17 %
22MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
28 %18 %18 %40 %
23Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
28 %46 %20 %27 %
24Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
29 %27 %18 %48 %
25Verejné prístavy, a.s.
štátna
29 %42 %18 %2 %
26Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
29 %35 %30 %19 %
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %21 %28 %5 %
28Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %14 %41 %26 %
29Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
30 %33 %18 %35 %
30Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
31 %41 %25 %8 %
31Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
31 %42 %76 %33 %
32Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
31 %55 %43 %19 %
33Transpetrol, a.s.
štátna
31 %47 %18 %11 %
34Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
31 %9 %33 %43 %
35Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %33 %32 %7 %
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %41 %65 %26 %
37Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
32 %38 %18 %19 %
38Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
34 %31 %27 %21 %
39Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
34 %47 %65 %33 %
40MBB a.s.
mestská
34 %42 %41 %40 %
41Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
36 %37 %18 %21 %
42Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %22 %65 %36 %
43Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
37 %51 %47 %5 %
44Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
38 %35 %53 %49 %
45Enerbyt s.r.o.
mestská
38 %30 %47 %48 %
46Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %39 %43 %41 %
47Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %44 %18 %28 %
48SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
39 %38 %32 %30 %
49EMKOBEL, a.s.
mestská
39 %33 %27 %40 %
50Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39 %38 %29 %43 %
51Martinská teplárenská, a.s.
štátna
39 %52 %18 %33 %
52Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
39 %54 %41 %20 %
53TEHOS, s.r.o.
mestská
39 %25 %41 %50 %
54Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
39 %46 %78 %12 %
Priemer
40 %43 %43 %34 %
55Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
40 %26 %60 %39 %
56Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
41 %42 %30 %33 %
57Hydromeliorácie, š.p.
štátna
41 %42 %65 %21 %
58BIONT, a.s.
štátna
41 %44 %45 %33 %
59Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %62 %9 %21 %
60Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %45 %29 %30 %
61Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
42 %47 %40 %28 %
62Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %45 %25 %52 %
63Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
43 %51 %58 %16 %
64Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
44 %33 %41 %33 %
65Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
44 %45 %55 %38 %
66Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
45 %61 %32 %40 %
67Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
46 %55 %13 %43 %
68Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
46 %50 %65 %48 %
69Letisko Sliač, a.s.
štátna
46 %50 %78 %19 %
70Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
47 %58 %45 %29 %
71Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
48 %42 %33 %56 %
72TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
49 %52 %53 %29 %
73Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
51 %42 %55 %56 %
74Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
51 %63 %50 %12 %
75Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
52 %51 %13 %53 %
76Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
52 %51 %50 %64 %
77Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
53 %55 %58 %33 %
78Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
53 %64 %85 %41 %
79Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
54 %62 %65 %29 %
80Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
54 %51 %70 %56 %
81Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
55 %77 %35 %34 %
82Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %55 %68 %54 %
83Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %65 %30 %48 %
84Železnice Slovenskej republiky
štátna
57 %72 %65 %42 %
85Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57 %40 %55 %79 %
86Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %60 %75 %28 %
87Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57 %46 %60 %62 %
88Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
58 %37 %80 %73 %
89Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
58 %65 %65 %38 %
90Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
59 %77 %65 %28 %
91Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
60 %56 %53 %67 %
92Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
61 %64 %75 %76 %
93Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
63 %81 %45 %40 %
94Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
63 %70 %58 %57 %
95Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
63 %68 %70 %67 %
96Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
64 %69 %80 %52 %
97Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %70 %53 %45 %
98Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %65 %55 %77 %
99Mestské lesy Košice a.s.
mestská
75 %58 %65 %73 %
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
89 %88 %83 %94 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte