Názov
Kategória
Spolu
I
IV
V
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
11 %13 %2 %15 %
2TERMÁL s.r.o.
mestská
15 %7 %13 %13 %
3AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
18 %13 %10 %25 %
4MsBP
mestská
18 %12 %29 %8 %
5BARDTERM, s.r.o.
mestská
20 %6 %29 %5 %
6Vadaš s.r.o.
mestská
21 %13 %46 %0 %
7Prešov REAL, s.r.o.
mestská
22 %50 %17 %13 %
8Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
22 %13 %0 %0 %
9Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
23 %34 %24 %5 %
10ENERGO-SK, a.s.
župná
23 %6 %23 %38 %
11Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
23 %11 %30 %3 %
12Horezza, a.s.
štátna
24 %7 %24 %15 %
13Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
24 %6 %11 %51 %
14CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
24 %12 %26 %18 %
15MH Invest, s.r.o.
štátna
24 %7 %15 %18 %
16SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
25 %11 %24 %5 %
17Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
25 %6 %15 %15 %
18TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
26 %30 %22 %15 %
19Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
26 %56 %19 %0 %
20Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %50 %17 %46 %
21Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %55 %17 %13 %
22MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
28 %55 %40 %13 %
23Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
28 %18 %27 %5 %
24Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
29 %40 %48 %5 %
25Verejné prístavy, a.s.
štátna
29 %56 %2 %15 %
26Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
29 %50 %19 %15 %
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %68 %5 %49 %
28Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %72 %26 %5 %
29Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
30 %14 %35 %56 %
30Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
31 %61 %8 %15 %
31Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
31 %7 %33 %5 %
32Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
31 %7 %19 %20 %
33Transpetrol, a.s.
štátna
31 %44 %11 %35 %
34Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
31 %61 %43 %18 %
35Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %65 %7 %15 %
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %11 %26 %20 %
37Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
32 %61 %19 %20 %
38Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
34 %46 %21 %58 %
39Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
34 %5 %33 %20 %
40MBB a.s.
mestská
34 %33 %40 %0 %
41Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
36 %59 %21 %40 %
42Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %61 %36 %15 %
43Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
37 %59 %5 %5 %
44Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
38 %35 %49 %20 %
45Enerbyt s.r.o.
mestská
38 %41 %48 %35 %
46Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %53 %41 %0 %
47Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %49 %28 %13 %
48SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
39 %66 %30 %13 %
49EMKOBEL, a.s.
mestská
39 %53 %40 %0 %
50Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39 %59 %43 %3 %
51Martinská teplárenská, a.s.
štátna
39 %49 %33 %10 %
52Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
39 %53 %20 %5 %
53TEHOS, s.r.o.
mestská
39 %59 %50 %23 %
54Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
39 %48 %12 %23 %
Priemer
40 %47 %34 %32 %
55Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
40 %49 %39 %65 %
56Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
41 %47 %33 %48 %
57Hydromeliorácie, š.p.
štátna
41 %54 %21 %28 %
58BIONT, a.s.
štátna
41 %46 %33 %18 %
59Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %61 %21 %18 %
60Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %44 %30 %41 %
61Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
42 %69 %28 %25 %
62Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %61 %52 %5 %
63Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
43 %53 %16 %45 %
64Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
44 %66 %33 %63 %
65Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
44 %49 %38 %56 %
66Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
45 %55 %40 %5 %
67Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
46 %55 %43 %64 %
68Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
46 %61 %48 %3 %
69Letisko Sliač, a.s.
štátna
46 %68 %19 %43 %
70Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
47 %68 %29 %33 %
71Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
48 %55 %56 %63 %
72TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
49 %59 %29 %41 %
73Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
51 %49 %56 %78 %
74Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
51 %75 %12 %54 %
75Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
52 %65 %53 %44 %
76Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
52 %56 %64 %20 %
77Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
53 %59 %33 %66 %
78Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
53 %34 %41 %38 %
79Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
54 %69 %29 %40 %
80Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
54 %37 %56 %61 %
81Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
55 %68 %34 %25 %
82Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %67 %54 %15 %
83Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %82 %48 %58 %
84Železnice Slovenskej republiky
štátna
57 %61 %42 %25 %
85Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57 %55 %79 %78 %
86Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %68 %28 %65 %
87Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57 %55 %62 %86 %
88Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
58 %59 %73 %71 %
89Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
58 %55 %38 %65 %
90Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
59 %58 %28 %63 %
91Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
60 %55 %67 %58 %
92Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
61 %53 %76 %5 %
93Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
63 %68 %40 %83 %
94Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
63 %53 %57 %66 %
95Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
63 %53 %67 %88 %
96Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
64 %61 %52 %80 %
97Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %84 %45 %56 %
98Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %59 %77 %49 %
99Mestské lesy Košice a.s.
mestská
75 %100 %73 %83 %
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
89 %84 %94 %90 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte