Názov
Kategória
Spolu
I
III
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
75 %100 %65 %
2Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %84 %53 %
2Tepláreň Košice, a.s.
štátna
89 %84 %83 %
4Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %82 %30 %
5Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
51 %75 %50 %
6Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %72 %41 %
7Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
42 %69 %40 %
7Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
54 %69 %65 %
9Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
63 %68 %45 %
9Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %68 %75 %
9Letisko Sliač, a.s.
štátna
46 %68 %78 %
9Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
47 %68 %45 %
9Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
55 %68 %35 %
9Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %68 %28 %
15Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %67 %68 %
16Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
44 %66 %41 %
17SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
39 %66 %32 %
18Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %65 %32 %
18Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
52 %65 %13 %
20Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %61 %25 %
20Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
46 %61 %65 %
20Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
31 %61 %25 %
20Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %61 %9 %
20Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
31 %61 %33 %
20Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
32 %61 %18 %
20Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %61 %65 %
20Železnice Slovenskej republiky
štátna
57 %61 %65 %
20Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
64 %61 %80 %
29Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
58 %59 %80 %
29Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
37 %59 %47 %
29Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %59 %55 %
29TEHOS, s.r.o.
mestská
39 %59 %41 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
49 %59 %53 %
34Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
36 %59 %18 %
34Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39 %59 %29 %
34Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
53 %59 %58 %
37Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
59 %58 %65 %
38Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
52 %56 %50 %
38Verejné prístavy, a.s.
štátna
29 %56 %18 %
38Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
26 %56 %9 %
41Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57 %55 %55 %
41Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57 %55 %60 %
41Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
46 %55 %13 %
41MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
28 %55 %18 %
41Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
48 %55 %33 %
41Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %55 %45 %
41Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
60 %55 %53 %
41Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
45 %55 %32 %
41Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
58 %55 %65 %
50Hydromeliorácie, š.p.
štátna
41 %54 %65 %
51Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
43 %53 %58 %
51Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
63 %53 %58 %
51Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %53 %43 %
51EMKOBEL, a.s.
mestská
39 %53 %27 %
51Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
61 %53 %75 %
51Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
39 %53 %41 %
57Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
63 %53 %70 %
58Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %50 %18 %
58Prešov REAL, s.r.o.
mestská
22 %50 %18 %
58Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
29 %50 %30 %
61Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
44 %49 %55 %
61Martinská teplárenská, a.s.
štátna
39 %49 %18 %
61Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
40 %49 %60 %
61Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
51 %49 %55 %
61Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %49 %18 %
66Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
39 %48 %78 %
67Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
41 %47 %30 %
Priemer
40 %47 %43 %
68BIONT, a.s.
štátna
41 %46 %45 %
68Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
34 %46 %27 %
70Transpetrol, a.s.
štátna
31 %44 %18 %
70Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %44 %29 %
72Enerbyt s.r.o.
mestská
38 %41 %47 %
73Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
29 %40 %18 %
74Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
54 %37 %70 %
75Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
38 %35 %53 %
76Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
53 %34 %85 %
77Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
23 %34 %47 %
78MBB a.s.
mestská
34 %33 %41 %
79TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
26 %30 %9 %
80Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
28 %18 %20 %
81Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
30 %14 %18 %
82Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
22 %13 %40 %
83AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
18 %13 %15 %
83THERMALPARK DS, a.s.
mestská
11 %13 %18 %
83Vadaš s.r.o.
mestská
21 %13 %41 %
86CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
24 %12 %41 %
86MsBP
mestská
18 %12 %65 %
88Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %11 %65 %
88SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
25 %11 %41 %
88Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
23 %11 %43 %
91Horezza, a.s.
štátna
24 %7 %41 %
91MH Invest, s.r.o.
štátna
24 %7 %30 %
91Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
31 %7 %76 %
91Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
31 %7 %43 %
91TERMÁL s.r.o.
mestská
15 %7 %41 %
96BARDTERM, s.r.o.
mestská
20 %6 %18 %
96ENERGO-SK, a.s.
župná
23 %6 %25 %
96Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
25 %6 %41 %
96Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
24 %6 %18 %
100Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
34 %5 %65 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte