Názov
Kategória
Spolu
I
III
IV
VI
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
89 %84 %83 %94 %100 %
2Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57 %55 %55 %79 %40 %
3Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %59 %55 %77 %100 %
4Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
61 %53 %75 %76 %88 %
5Mestské lesy Košice a.s.
mestská
75 %100 %65 %73 %94 %
6Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
58 %59 %80 %73 %40 %
7Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
60 %55 %53 %67 %84 %
8Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
63 %53 %70 %67 %25 %
9Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
52 %56 %50 %64 %100 %
10Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57 %55 %60 %62 %
11Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
63 %53 %58 %57 %100 %
12Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
54 %37 %70 %56 %75 %
12Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
48 %55 %33 %56 %31 %
12Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
51 %49 %55 %56 %34 %
15Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %67 %68 %54 %63 %
16Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
52 %65 %13 %53 %78 %
17Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %61 %25 %52 %31 %
17Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
64 %61 %80 %52 %36 %
19TEHOS, s.r.o.
mestská
39 %59 %41 %50 %40 %
20Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
38 %35 %53 %49 %
21Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
29 %40 %18 %48 %0 %
21Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %82 %30 %48 %13 %
23Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
46 %61 %65 %48 %25 %
23Enerbyt s.r.o.
mestská
38 %41 %47 %48 %
25Vadaš s.r.o.
mestská
21 %13 %41 %46 %40 %
26Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %84 %53 %45 %
27Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
46 %55 %13 %43 %13 %
27Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
31 %61 %33 %43 %25 %
27Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39 %59 %29 %43 %39 %
30Železnice Slovenskej republiky
štátna
57 %61 %65 %42 %40 %
31Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
53 %34 %85 %41 %100 %
32Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %53 %43 %41 %40 %
33EMKOBEL, a.s.
mestská
39 %53 %27 %40 %81 %
33MBB a.s.
mestská
34 %33 %41 %40 %25 %
33MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
28 %55 %18 %40 %0 %
36Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
45 %55 %32 %40 %34 %
37Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
63 %68 %45 %40 %38 %
38Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
40 %49 %60 %39 %25 %
39Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
44 %49 %55 %38 %14 %
40Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
58 %55 %65 %38 %100 %
41Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %61 %65 %36 %25 %
42Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
30 %14 %18 %35 %40 %
Priemer
40 %47 %43 %34 %36 %
43Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
55 %68 %35 %34 %
44Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
41 %47 %30 %33 %
44Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
31 %7 %76 %33 %0 %
46BIONT, a.s.
štátna
41 %46 %45 %33 %100 %
47Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
53 %59 %58 %33 %
48Martinská teplárenská, a.s.
štátna
39 %49 %18 %33 %
48Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
44 %66 %41 %33 %40 %
50Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
34 %5 %65 %33 %38 %
51Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
23 %11 %43 %30 %18 %
52Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %44 %29 %30 %63 %
53SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
39 %66 %32 %30 %
54TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
49 %59 %53 %29 %66 %
55BARDTERM, s.r.o.
mestská
20 %6 %18 %29 %19 %
55MsBP
mestská
18 %12 %65 %29 %
55Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
54 %69 %65 %29 %
58Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
47 %68 %45 %29 %14 %
59Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %68 %75 %28 %63 %
60Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %49 %18 %28 %75 %
61Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
59 %58 %65 %28 %
62Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
42 %69 %40 %28 %15 %
63Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
28 %18 %20 %27 %31 %
64CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
24 %12 %41 %26 %25 %
64Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %11 %65 %26 %
66Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %72 %41 %26 %14 %
67Horezza, a.s.
štátna
24 %7 %41 %24 %
68SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
25 %11 %41 %24 %14 %
68Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
23 %34 %47 %24 %40 %
70ENERGO-SK, a.s.
župná
23 %6 %25 %23 %
71TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
26 %30 %9 %22 %40 %
72Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %61 %9 %21 %18 %
72Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
36 %59 %18 %21 %25 %
72Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
34 %46 %27 %21 %19 %
75Hydromeliorácie, š.p.
štátna
41 %54 %65 %21 %
76Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
39 %53 %41 %20 %40 %
77Letisko Sliač, a.s.
štátna
46 %68 %78 %19 %13 %
77Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
32 %61 %18 %19 %0 %
77Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
29 %50 %30 %19 %0 %
77Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
26 %56 %9 %19 %0 %
81Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
31 %7 %43 %19 %40 %
82Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %50 %18 %17 %25 %
83Prešov REAL, s.r.o.
mestská
22 %50 %18 %17 %0 %
83Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %55 %45 %17 %0 %
85Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
43 %53 %58 %16 %25 %
86MH Invest, s.r.o.
štátna
24 %7 %30 %15 %
86Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
25 %6 %41 %15 %25 %
88TERMÁL s.r.o.
mestská
15 %7 %41 %13 %25 %
89Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
39 %48 %78 %12 %
90Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
51 %75 %50 %12 %31 %
91Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
24 %6 %18 %11 %0 %
91Transpetrol, a.s.
štátna
31 %44 %18 %11 %0 %
93AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
18 %13 %15 %10 %25 %
94Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
31 %61 %25 %8 %0 %
95Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %65 %32 %7 %25 %
96Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
37 %59 %47 %5 %40 %
97Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %68 %28 %5 %13 %
98THERMALPARK DS, a.s.
mestská
11 %13 %18 %2 %0 %
98Verejné prístavy, a.s.
štátna
29 %56 %18 %2 %13 %
100Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
22 %13 %40 %0 %40 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte