Názov
Kategória
Spolu
I
II
IV
Priemer
40 %47 %43 %34 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
89 %84 %88 %94 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
75 %100 %58 %73 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %59 %65 %77 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %84 %70 %45 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
64 %61 %69 %52 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
63 %53 %68 %67 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
63 %53 %70 %57 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
63 %68 %81 %40 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
61 %53 %64 %76 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
60 %55 %56 %67 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
59 %58 %77 %28 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
58 %55 %65 %38 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
58 %59 %37 %73 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57 %55 %46 %62 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %68 %60 %28 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57 %55 %40 %79 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
57 %61 %72 %42 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %82 %65 %48 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %67 %55 %54 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
55 %68 %77 %34 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
54 %37 %51 %56 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
54 %69 %62 %29 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
53 %34 %64 %41 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
53 %59 %55 %33 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
52 %56 %51 %64 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
52 %65 %51 %53 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
51 %75 %63 %12 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
51 %49 %42 %56 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
49 %59 %52 %29 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
48 %55 %42 %56 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
47 %68 %58 %29 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
46 %68 %50 %19 %
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
46 %61 %50 %48 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
46 %55 %55 %43 %
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
45 %55 %61 %40 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
44 %49 %45 %38 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
44 %66 %33 %33 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
43 %53 %51 %16 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %61 %45 %52 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
42 %69 %47 %28 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %44 %45 %30 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %61 %62 %21 %
1BIONT, a.s.
štátna
41 %46 %44 %33 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
41 %54 %42 %21 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
41 %47 %42 %33 %
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
40 %49 %26 %39 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
39 %48 %46 %12 %
1TEHOS, s.r.o.
mestská
39 %59 %25 %50 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
39 %53 %54 %20 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
39 %49 %52 %33 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39 %59 %38 %43 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
39 %53 %33 %40 %
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
39 %66 %38 %30 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %49 %44 %28 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %53 %39 %41 %
1Enerbyt s.r.o.
mestská
38 %41 %30 %48 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
38 %35 %35 %49 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
37 %59 %51 %5 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %61 %22 %36 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
36 %59 %37 %21 %
1MBB a.s.
mestská
34 %33 %42 %40 %
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
34 %5 %47 %33 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
34 %46 %31 %21 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
32 %61 %38 %19 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %11 %41 %26 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %65 %33 %7 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
31 %61 %9 %43 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
31 %44 %47 %11 %
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
31 %7 %55 %19 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
31 %7 %42 %33 %
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
31 %61 %41 %8 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
30 %14 %33 %35 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %72 %14 %26 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %68 %21 %5 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
29 %50 %35 %19 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
29 %56 %42 %2 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
29 %40 %27 %48 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
28 %18 %46 %27 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
28 %55 %18 %40 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %55 %26 %17 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %50 %19 %17 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
26 %56 %32 %19 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
26 %30 %32 %22 %
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
25 %6 %43 %15 %
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
25 %11 %40 %24 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
24 %7 %42 %15 %
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
24 %12 %28 %26 %
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
24 %6 %44 %11 %
1Horezza, a.s.
štátna
24 %7 %32 %24 %
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
23 %11 %32 %30 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
23 %6 %28 %23 %
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
23 %34 %13 %24 %
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
22 %13 %46 %0 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
22 %50 %18 %17 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
21 %13 %10 %46 %
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
20 %6 %27 %29 %
1MsBP
mestská
18 %12 %6 %29 %
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
18 %13 %25 %10 %
1TERMÁL s.r.o.
mestská
15 %7 %13 %13 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
11 %13 %16 %2 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte