Názov
Kategória
Spolu
I
II
III
IV
V
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %53 %39 %43 %41 %0 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
39 %53 %33 %27 %40 %0 %
1MBB a.s.
mestská
34 %33 %42 %41 %40 %0 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
21 %13 %10 %41 %46 %0 %
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
22 %13 %46 %40 %0 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
26 %56 %32 %9 %19 %0 %
7Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
46 %61 %50 %65 %48 %3 %
7Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
23 %11 %32 %43 %30 %3 %
7Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39 %59 %38 %29 %43 %3 %
10BARDTERM, s.r.o.
mestská
20 %6 %27 %18 %29 %5 %
10Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %61 %45 %25 %52 %5 %
10Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %72 %14 %41 %26 %5 %
10Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
37 %59 %51 %47 %5 %5 %
10Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
28 %18 %46 %20 %27 %5 %
10Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
31 %7 %42 %76 %33 %5 %
10SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
25 %11 %40 %41 %24 %5 %
10Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
61 %53 %64 %75 %76 %5 %
10Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
23 %34 %13 %47 %24 %5 %
10Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
39 %53 %54 %41 %20 %5 %
10Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
45 %55 %61 %32 %40 %5 %
10Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
29 %40 %27 %18 %48 %5 %
22MsBP
mestská
18 %12 %6 %65 %29 %8 %
23Martinská teplárenská, a.s.
štátna
39 %49 %52 %18 %33 %10 %
24MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
28 %55 %18 %18 %40 %13 %
24Prešov REAL, s.r.o.
mestská
22 %50 %18 %18 %17 %13 %
24SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
39 %66 %38 %32 %30 %13 %
24Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %55 %26 %45 %17 %13 %
24TERMÁL s.r.o.
mestská
15 %7 %13 %41 %13 %13 %
24Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %49 %44 %18 %28 %13 %
30Horezza, a.s.
štátna
24 %7 %32 %41 %24 %15 %
30Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
31 %61 %41 %25 %8 %15 %
30Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
25 %6 %43 %41 %15 %15 %
30Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %65 %33 %32 %7 %15 %
30Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %67 %55 %68 %54 %15 %
30THERMALPARK DS, a.s.
mestská
11 %13 %16 %18 %2 %15 %
30TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
26 %30 %32 %9 %22 %15 %
30Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %61 %22 %65 %36 %15 %
30Verejné prístavy, a.s.
štátna
29 %56 %42 %18 %2 %15 %
30Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
29 %50 %35 %30 %19 %15 %
40BIONT, a.s.
štátna
41 %46 %44 %45 %33 %18 %
40CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
24 %12 %28 %41 %26 %18 %
40MH Invest, s.r.o.
štátna
24 %7 %42 %30 %15 %18 %
40Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %61 %62 %9 %21 %18 %
40Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
31 %61 %9 %33 %43 %18 %
45Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
34 %5 %47 %65 %33 %20 %
45Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
52 %56 %51 %50 %64 %20 %
45Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
38 %35 %35 %53 %49 %20 %
45Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %11 %41 %65 %26 %20 %
45Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
31 %7 %55 %43 %19 %20 %
45Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
32 %61 %38 %18 %19 %20 %
51Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
39 %48 %46 %78 %12 %23 %
51TEHOS, s.r.o.
mestská
39 %59 %25 %41 %50 %23 %
53AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
18 %13 %25 %15 %10 %25 %
53Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
42 %69 %47 %40 %28 %25 %
53Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
55 %68 %77 %35 %34 %25 %
53Železnice Slovenskej republiky
štátna
57 %61 %72 %65 %42 %25 %
57Hydromeliorácie, š.p.
štátna
41 %54 %42 %65 %21 %28 %
Priemer
40 %47 %43 %43 %34 %32 %
58Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
47 %68 %58 %45 %29 %33 %
59Enerbyt s.r.o.
mestská
38 %41 %30 %47 %48 %35 %
59Transpetrol, a.s.
štátna
31 %44 %47 %18 %11 %35 %
61ENERGO-SK, a.s.
župná
23 %6 %28 %25 %23 %38 %
61Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
53 %34 %64 %85 %41 %38 %
63Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
54 %69 %62 %65 %29 %40 %
63Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
36 %59 %37 %18 %21 %40 %
65TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
49 %59 %52 %53 %29 %41 %
65Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %44 %45 %29 %30 %41 %
67Letisko Sliač, a.s.
štátna
46 %68 %50 %78 %19 %43 %
68Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
52 %65 %51 %13 %53 %44 %
69Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
43 %53 %51 %58 %16 %45 %
70Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %50 %19 %18 %17 %46 %
71Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
41 %47 %42 %30 %33 %48 %
72Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %59 %65 %55 %77 %49 %
72Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %68 %21 %28 %5 %49 %
74Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
24 %6 %44 %18 %11 %51 %
75Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
51 %75 %63 %50 %12 %54 %
76Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
44 %49 %45 %55 %38 %56 %
76Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %84 %70 %53 %45 %56 %
76Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
30 %14 %33 %18 %35 %56 %
79Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
60 %55 %56 %53 %67 %58 %
79Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
34 %46 %31 %27 %21 %58 %
79Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %82 %65 %30 %48 %58 %
82Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
54 %37 %51 %70 %56 %61 %
83Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
48 %55 %42 %33 %56 %63 %
83Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
59 %58 %77 %65 %28 %63 %
83Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
44 %66 %33 %41 %33 %63 %
86Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
46 %55 %55 %13 %43 %64 %
87Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %68 %60 %75 %28 %65 %
87Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
40 %49 %26 %60 %39 %65 %
87Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
58 %55 %65 %65 %38 %65 %
90Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
63 %53 %70 %58 %57 %66 %
90Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
53 %59 %55 %58 %33 %66 %
92Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
58 %59 %37 %80 %73 %71 %
93Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57 %55 %40 %55 %79 %78 %
93Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
51 %49 %42 %55 %56 %78 %
95Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
64 %61 %69 %80 %52 %80 %
96Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
63 %68 %81 %45 %40 %83 %
96Mestské lesy Košice a.s.
mestská
75 %100 %58 %65 %73 %83 %
98Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57 %55 %46 %60 %62 %86 %
99Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
63 %53 %68 %70 %67 %88 %
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
89 %84 %88 %83 %94 %90 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte