VI.4. Dá sa na stránke spoločnosti dohľadať zoznam finančne podporených subjektov v rámci dotácií za posledné tri roky?

 
Názov
Kategória
VI.4
 
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link viď link viď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
1 b.áno na stránke SPP a vo výročných správach a ich prílohách Nadácie SPP viď link viď link
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link viď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
8Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne zoznam podporených subjektov bez uvedenia finančnej čiastky viď link
8Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne po vyhľadaní "darovacia zmluva", najstaršia zmluva z 04.07.2018, chýbajú informácie o 2% z dane viď link
8Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0,5 b.čiastočne sponzorstvo aj asignácia dane, chýba finančná čiastka viď link
8EMKOBEL, a.s.
mestská
0,5 b.čiastočne zoznam podporených subjektov, chýbajú finančné čiastky viď link
8Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne chýbajú finančné čiastky a údaje o 2% z dane, taktiež aktuálnosť stránky je otázna viď link
8Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne pri daroch iba kategórie, od roku 2011 2% z dane detailne viď link od roku 2011
8Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne zmluva o sponzorskom dare, viď link
8Verejné prístavy, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne sekcia Charita a peňažné dary, sú tam ale len dva dokumenty na 3 dary, chýbajú informácie o 2% z dane viď link
Priemer
0,20 b.
16AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
16BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
16Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
16Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
16CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
16Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
16Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. , na dotazník neodpovedali viď link
16Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link odpoveď z dotazníka: zmluvné vzťahy v CRZ
16Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
16Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
16MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
16MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 17.10. viď link
16Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie deklarované informácie o podpore publikácie k výročiu ÚDPT nenájdené
16Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
16Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené na stránke ani vo výročnej správe, 26.9.
16Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
16Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
16Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
16Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
16Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie chýba podstránka, v aktualitách nie sú špecifikácie viď link
16Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
16SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
16Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
16Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link na dotazník neodpovedali
16Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
16TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
16THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
16TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link
16Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link
16Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link
16Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link na súvisiacu otázku v dotazníku neodpovedali
16Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
16Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link , na dotazník neodpovedali
16Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
16Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
16Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
16Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link , na dotazník neodpovedali
16Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
16Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
16Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
16Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie prázdna stránka viď link na dotazník neodpovedali
57Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
57Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
57Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
57BIONT, a.s.
štátna
57Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
57Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57Enerbyt s.r.o.
mestská
57ENERGO-SK, a.s.
župná
57Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
57Horezza, a.s.
štátna
57Hydromeliorácie, š.p.
štátna
57Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
57Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
57Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
57Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
57Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57Martinská teplárenská, a.s.
štátna
57MH Invest, s.r.o.
štátna
57Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
57MsBP
mestská
57Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
57Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
57Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
57Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
57Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
57Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
57Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
57Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
57SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
57Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
57Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
57Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
57Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
57Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
57TEHOS, s.r.o.
mestská
57TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
57Vadaš s.r.o.
mestská
57Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
57Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
57Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
57Železnice Slovenskej republiky
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte