VI.3. Zverejňuje spoločnosť výzvy na pridelenie finančnej alebo nefinančnej podpory na webe?

 
Názov
Kategória
VI.3
 
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno prostredníctvom Nadácie BVS viď link
1EMKOBEL, a.s.
mestská
1 b.áno nezverejňujú výzvy, majú však možnosť podania žiadosti o finančný dar viď link
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
1 b.áno schéma pre zvýhodnené úvery pre exportérov viď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1 b.áno dáta nenájdené 19.8.
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
1 b.áno prostredníctvom Nadácie SPP viď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
Priemer
0,18 b.
11AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8. viď link
11Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8. viď link
11Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
11Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8. viď link
58Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
58Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
58Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
58BIONT, a.s.
štátna
58Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
58Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
58Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
58Enerbyt s.r.o.
mestská
58ENERGO-SK, a.s.
župná
58Horezza, a.s.
štátna
58Hydromeliorácie, š.p.
štátna
58Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
58Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
58Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
58Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
58Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
58Martinská teplárenská, a.s.
štátna
58MH Invest, s.r.o.
štátna
58Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
58MsBP
mestská
58Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
58Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
58Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
58Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
58Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
58Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
58Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
58Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
58Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
58SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
58Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
58Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
58Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
58Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
58Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
58TEHOS, s.r.o.
mestská
58TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
58Vadaš s.r.o.
mestská
58Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
58Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
58Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
58Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
58Železnice Slovenskej republiky
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte