V.2. Reagovala spoločnosť do 14 dní vecne na otázku občana o tom, či je prijatie daru zamestnancom spoločnosti v súlade s pravidlami firmy?

 
Názov
Kategória
V.2
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
2 b.áno
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.áno
1BIONT, a.s.
štátna
2 b.áno
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.áno
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.áno
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
2 b.áno
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.áno
1Enerbyt s.r.o.
mestská
2 b.áno
1ENERGO-SK, a.s.
župná
2 b.áno
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.áno
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
2 b.áno
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2 b.áno
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
2 b.áno
1MH Invest, s.r.o.
štátna
2 b.áno
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
2 b.áno
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
2 b.áno
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.áno
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.áno
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2 b.áno
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2 b.áno
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2 b.áno
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
2 b.áno
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
2 b.áno
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
2 b.áno
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.áno
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.áno
1Transpetrol, a.s.
štátna
2 b.áno
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.áno
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
2 b.áno
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
2 b.áno
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2 b.áno
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.áno
Priemer
1,15 b.
48BARDTERM, s.r.o.
mestská
1 b.čiastočne informovali, že nemajú smernicu na prijímanie darov, oznámeniu o údajnom prijatí daru sa v odpovedi nevenovali
48Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
1 b.čiastočne nevyjadrili sa k samotnému oznámeniu, politiku darov ozrejmili
48Horezza, a.s.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
48Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
48Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
48Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
48Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
48Letisko Sliač, a.s.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
48MsBP
mestská
1 b.čiastočne spoločnosť sa nevyjadrila k oznámeniu o prijatí daru
48Prešov REAL, s.r.o.
mestská
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
48Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
48Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
48TERMÁL s.r.o.
mestská
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
48THERMALPARK DS, a.s.
mestská
1 b.čiastočne nereagovali na otázku o pravidlách
48Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
48Verejné prístavy, a.s.
štátna
1 b.čiastočne nereagovali na otázku o limitoch
48Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
48Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
48Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
48Železnice Slovenskej republiky
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
48Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
69AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie nereagovali na podnet
69Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie podnet preposlali, ďalej sa neozvali
69Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie na podnet reagovala anonymná zodpovedná osoba takmer po 6 týždňoch
69Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie podnet preposlali, ďalej sa neozvali
69Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
69EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
69Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie na podnet nereagovali
69Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie spoločnosť podnet posúdila ako infožiadosť bez potrebných náležitostí
69MBB a.s.
mestská
0 b.nie odporučili sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní
69Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie na podnet nereagovali
69Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie na podnet nereagovali
69Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie na podnet nereagovali
69Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie na podnet nereagovali
69Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie na podnet reagovali až po 5 týždňoch
69Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
0 b.nie na podnet nereagovali
69Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie na podnet nereagovali
69Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie odporučili obrátiť sa na príslušné orgány
69SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie odporučili obrátiť sa na políciu
69Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie podanie posúdili ako infožiadosť, ktorú požiadali doplniť aj o údaj o žiadateľovi
69Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
69Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
69Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie nereagovali na podnet
69TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
69Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
69Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie nereagovali na podnet
69Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nereagovali na podnet
69Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
69Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
69Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie odpovedali až po 23 dňoch
69Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie nereagovali na podnet
69Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.nie nereagovali na oznámenie
69Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie nereagovali na oznámenie
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte