IV.11. Zverejňuje spoločnosť na stránke výsledky výberových konaní zamestnancov?

 
Názov
Kategória
IV.11
 
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link viď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
Priemer
0,08 b.
3Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8. viď link
3Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8. viď link
3Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 7.8. viď link
3Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8. viď link
3Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8. viď link
3Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8. viď link
3Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8. viď link
3MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie nefunkčný link viď link
3MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8. viď link
3Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
3SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8. viď link
3SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8. viď link
3Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8. viď link
3TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8. viď link
3Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8. viď link
3Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8. viď link
3Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8. viď link
3Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8. viď link
3Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8. viď link
3Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
3Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte