IV.3. Zverejňuje spoločnosť na stránke životopisy členov jej štatutárneho a kontrolného orgánu?

 
Názov
Kategória
IV.3
 
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.áno chýba životopis jedného člena dozornej rady viď link
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link viď link
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
5Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.čiastočne chýbajú údaje o členoch dozornej rady viď link
5Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link viď link
5Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.čiastočne niektoré životopisy boli dostupné do výmeny orgánov v spetembri 2019 nedostupné viď link
5Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
5Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady a jedného člena Rady banky viď link
5Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
5Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
5Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
5MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
5Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
5Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
5TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne dáta nenájdené 29.7. viď link
5Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link viď link
5Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link viď link
5Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link viď link
5Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.čiastočne životopisy sú bez špecifikácií, chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link viď link
Priemer
0,48 b.
21Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
21AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
21Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
21Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 15.7.
21BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
21BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
21Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
21Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
21CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
21Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
21Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie jediný životopis je riaditeľa riadenia dopravy viď link viď link
21EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
21Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
21ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
21Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
21Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
21Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
21Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
21Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
21Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
21Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
21Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
21Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
21Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
21Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
21MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
21MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
21Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
21MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
21Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. viď link
21Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
21Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
21Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
21Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
21Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
21Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
21Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. viď link
21Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
21Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
21Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
21Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. viď link viď link
21Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
21Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
21Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
21Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7. viď link
21Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
21Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
21SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
21Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
21Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7.
21SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
21Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
21Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
21Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
21Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
21Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
21Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
21TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
21THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
21TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
21Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7. viď link
21Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
21Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
21Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
21Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
21TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
21Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
21Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
21Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
21Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
21Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
21Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
21Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
21Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
21Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
21Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
21Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7.
21Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
21Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte