III.1. Má spoločnosť na stránke zverejnený odkaz na profil na portáli ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)?

 
Názov
Kategória
III.1
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.áno v ľavej lište pod kategóriou Verejné obstarávanie viď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
4 b.áno Profil obstarávateľa viď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
4 b.áno odkaz priamo na profil viď link
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.áno neodkazuje na profil, ale odkazuje na ÚVO pri konkrétnych zákazkách viď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.áno odkazuje priamo na svoj profil viď link
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
4 b.áno uvádza, že zákazky zverejňuje na ÚVO viď link
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
4 b.ánoviď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
18Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
2 b.čiastočne v sekcii Verejné obstarávanie uvádza, že využíva systém JOSEPHINE (všeobecný link) viď link na ÚVO neodkazuje
18Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.čiastočne na ÚVO neodkazujú, odkazuje na EVO, kontrola 24.9.
Priemer
0,72 b.
20AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie v sekcii Verejné obstarávanie je záložka Základné informácie prázdna, kontrola 18.9. viď link
20Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
0 b.nie k obstarávaniu je uvedená zodpovedná osoba a kontakty, nie odkaz na profil, kontrola 18.9. viď link
20Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 18.9.
20BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 18.9.
20BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 18.9.
20Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 18.9.
20Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odkaz na profil obstarávateľa nenájdený, kontrola 18.9.
20Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 18.9.
20CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 18.9.
20Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 19.9.
20EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
20Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 19.9.
20ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 19.9.
20Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie neodkazuje na ÚVO viď link kontrola 19.9.
20Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 19.9.
20Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 19.9.
20Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 19.9.
20Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 19.9.
20Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 19.9.
20Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 19.9.
20Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie v sekcii Obstarávanie na ÚVO neodkazuje viď link kontrola 19.9.
20Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 20.9.
20Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 20.9.
20MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené , kontrola 20.9.
20Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 15.11., majú sekciu bez odkazu, viď link
20MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 20.9.
20MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 20.9.
20Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 20.9.
20MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 20.9.
20Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie má sekciu Profil verejného obstarávateľa, na ÚVO neodkazuje, kontrola 20.9. viď link
20Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 20.9.
20Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 20.9.
20Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené , kontrola 20.9.
20Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 20.9.
20Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 20.9.
20Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 20.9.
20Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 20.9.
20Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie sekcia Verejné obstarávanie je prázdna, kontrola 20.9.
20Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 20.9.
20Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 20.9. viď link
20Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 20.9.
20Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 20.9.
20Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie v profile nie je odkaz na ÚVO, kontrola 20.9.
20Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie v profile obstarávateľa na webe neodkazuje na ÚVO, kontrola 20.9. viď link
20Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 20.9. zverejňuje iba súhrnné správy , kontrola 20.9. viď link
20Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 20.9.
20Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 15.11., viď link
20SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie v sekcii Verejné obstarávanie je chybová hláška, kontrola 20.9. a 30.9. viď link
20Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie v profile obstarávateľa nie je odkaz na ÚVO, kontrola 20.9. viď link
20Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 23.9.
20SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 20.9. viď link
20Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 20.9. viď link
20Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 23.9.
20Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 23.9.
20Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 23.9.
20Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, v sekcii Verejné obstarávanie sú iba súhrnné správy viď link kontrola 23.9.
20Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 23.9.
20TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie odkaz na ÚVO nenájdený, proces popísaný v Obstarávacom poriadku, kontrola 23.9.
20Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 23.9. viď link
20TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 23.9.
20THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 23.9.
20Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie profil na ÚVO neodkazuje, kontrola 23.9. viď link
20Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 23.9., viď link
20Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené, sekcia Verejné obstarávanie je prázdna, kontrola 23.9. viď link
20Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 24.9.
20Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 24.9.
20TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, cez vyhľadávač sa zobrazí prázdna sekcia Verejné obstarávanie, kontrola 24.9.
20Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 24.9.
20Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 24.9.
20Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 24.9.
20Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 24.9.
20Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 24.9.
20Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 24.9.
20Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 24.9.
20Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 24.9.
20Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 24.9.
20Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 24.9. viď link
20Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 24.9. viď link
20Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 24.9. viď link
20Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 24.9.
20Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené, kontrola 24.9. viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte