II.8. Zverejňuje spoločnosť výsledky z rokovaní jej orgánov (valné zhromaždenie, štatutárny, kontrolný orgán)?

 
Názov
Kategória
II.8
 
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.ánoviď link
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.ánoviď link
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.ánoviď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2 b.áno zasadnutia Rady RTVS viď link
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
2 b.ánoviď link viď link
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.áno umiestnené v podstránke výročných správ viď link
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link viď link viď link
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.ánoviď link
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
15Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
1 b.čiastočne jediná uverejnená zápisnica je z roku 2015 viď link
15Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.čiastočne posledná zápisnica je z roku 2016 viď link
Priemer
0,3 b.
17Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
17AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
17Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
17BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
17BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
17Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7. viď link
17Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
17CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
17Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
17Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
17Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
17EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
17Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
17ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
17Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
17Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
17Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
17Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie chýbajú zápisnice po roku 2014 viď link
17Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
17Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
17Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
17Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
17Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
17Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
17Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
17Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
17Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
17Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
17MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
17MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8. viď link
17MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
17Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
17MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
17Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
17Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
17Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
17Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
17Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
17Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
17Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
17Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
17Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
17Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
17Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
17Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7. viď link
17Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7. viď link
17Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
17Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
17SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
17Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
17Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7.
17SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
17Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie iba do roku 2014 viď link
17Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
17Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 29.7. viď link viď link
17Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
17Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
17Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7.
17Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
17Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
17Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte