II.7. Špecifikuje spoločnosť na stránke svoju organizačnú štruktúru?

 
Názov
Kategória
II.7
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno formálna definícia, bod 3 viď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.ánoviď link
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
2 b.áno opis štruktúry viď link viď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.ánoviď link
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link grafické zobrazenie vo VS na str. 41
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.ánoviď link
1Transpetrol, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.ánoviď link
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.ánoviď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
Priemer
1,01 b.
38BIONT, a.s.
štátna
1 b.čiastočne vo výročnej správe, strana 22 viď link
38Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
1 b.čiastočne vo výročnej správe, strana 7 viď link
38Enerbyt s.r.o.
mestská
1 b.čiastočne výpis oddelení viď link
38Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
1 b.čiastočneviď link vo výročnej správe, str. 18
38Letisko Sliač, a.s.
štátna
1 b.čiastočne strana 5 viď link
38Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.čiastočne výpis oddelení viď link
38Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne vo výročných správach viď link
38Martinská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.čiastočne vo výročnej správe, strana 8 viď link
38Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy str. 43 viď link
38Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 11 viď link
38Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1 b.čiastočne výpis oddelení viď link
38Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 10 viď link
38Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne súčasťou výročnej správy, strana 7 viď link
38Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 6 viď link
38Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
1 b.čiastočne výpis oddelení viď link
38Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.čiastočne súčasťou výročnej správy, strana 18 - 19 viď link
38Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
1 b.čiastočne výpis oddelení viď link
38Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 6 viď link
38Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 10 viď link
38TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
1 b.čiastočne súčasťou výročnej správy, strana 34 viď link
38Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 6 viď link
38Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 31 viď link
38Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 5 viď link
38Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 11 viď link
38Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 9 viď link
38Železnice Slovenskej republiky
štátna
1 b.čiastočne vo výročnej správe viď link str. 12
38Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
1 b.čiastočneviď link vo výročnej správe, strana 98 viď link
65AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
65Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie chýbajúci obrázok viď link
65BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7., VS nie je na stránke
65Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7. viď link
65Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie nečitateľné rozlíšenie obrázka viď link
65Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
65CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
65EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
65ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
65Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
65Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
65Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
65MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
65MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie nefunkčný link viď link
65MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. , VS nie je na stránke
65MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. viď link , výročná správa nie je na stránke
65Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
65Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
65Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
65Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
65Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
65Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
65Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
65SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
65Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
65SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
65Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
65Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
65Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
65TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
65THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. , na dotazník neodpovedali
65TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
65Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. , výročná správa nie je na stránke
65Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
65Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
65Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte