II.6. Zverejňuje spoločnosť základné dokumenty o jej fungovaní ako sú stanovy/spoločenská zmluva/štatút/zakladateľská listina?

 
Názov
Kategória
II.6
 
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.áno stanovy viď link
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno stanovy viď link
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.áno zakladateľská listina viď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.áno zakladateľská listina viď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno stanovy viď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno stanovy viď link
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno zákon o Eximbanke viď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno kolektívna zmluva a stanovy viď link viď link
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
2 b.áno stanovy, zakladateľská listina viď link viď link
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
2 b.áno zakladateľská listina viď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2 b.áno štatút viď link
1TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.áno zakladateľská listina a stanovy viď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno zákon o Tlačovej agentúre a štatút viď link viď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.áno Stanovy viď link
Priemer
0,3 b.
16Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
16AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 18.7. viď link
16Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
16BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
16BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
16Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
16Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
16CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
16Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
16Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
16EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
16Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
16ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
16Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
16Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
16Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
16Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
16Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
16Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
16Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
16Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
16Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
16Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. viď link
16Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
16Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7. viď link
16Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
16Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
16Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
16SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
16Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
16Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7.
16SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
16Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
16Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
16Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie kolektívna zmluva, chýba zákon o ŽSR alebo štatút viď link
16Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte