II.4. Zverejňuje spoločnosť aj zmluvy o ich hlavnom predmete podnikania alebo aspoň relevantné informácie o ich uzatvorení?

 
Názov
Kategória
II.4
 
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
4 b.áno
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
4 b.áno
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
4 b.áno
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.áno
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
4 b.áno
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
4 b.áno
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
4 b.áno
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
4 b.áno
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
4 b.áno
1ENERGO-SK, a.s.
župná
4 b.áno
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
4 b.áno
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
4 b.áno
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
4 b.áno
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.áno
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.áno
1MBB a.s.
mestská
4 b.áno
1MH Invest, s.r.o.
štátna
4 b.áno
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
4 b.áno
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
4 b.áno
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
4 b.áno
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
4 b.áno
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
4 b.áno
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
4 b.áno
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
4 b.áno
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
4 b.áno
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
4 b.áno
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
4 b.áno
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
4 b.áno
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
4 b.áno
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
4 b.áno
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.áno
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
4 b.áno
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
4 b.áno
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
4 b.áno
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
4 b.áno
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
4 b.áno
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
4 b.áno
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
4 b.áno
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
4 b.áno
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
4 b.áno
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4 b.áno
Priemer
2,24 b.
42Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
2 b.čiastočne len dodávateľské zmluvy vystavené protistranou
42Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.čiastočne len dodávateľské zmluvy vystavené protistranou
42BIONT, a.s.
štátna
2 b.čiastočne zverejňuje metadáta o dodávateľských zmluvách bez ceny
42Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.čiastočne len dodávateľské zmluvy vystavené protistranou
42Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne zverejňujú nájomné zmluvy avšak bez prílohy určujúcej cenu nájmu, v metadátach k zmluvám chýba cena
42Enerbyt s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne zverejňuje iba nájomné zmluvy a neúplné metadáta o nich
42Horezza, a.s.
štátna
2 b.čiastočne len dodávateľské zmluvy vystavené protistranou, v metadátach často chýba cena
42Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.čiastočne len dodávateľské zmluvy vystavené protistranou
42Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2 b.čiastočne len dodávateľské zmluvy vystavené protistranou
42Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
2 b.čiastočne metadáta o dodávateľkých zmluvách bez uvedenia ceny
42Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
2 b.čiastočne prevažne len metadáta o dodávateľských zmluvách, len pri niektorých uvedená cena
42Letisko Sliač, a.s.
štátna
2 b.čiastočne len dodávateľské zmluvy vystavené protistranou
42Martinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.čiastočne metadáta o dodávateľských zmluvách bez ceny
42Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.čiastočne metadáta o dodávateľských zmluvách bez ceny
42Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
2 b.čiastočne dodávateľské zmluvy zverejnené protistranou
42Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
2 b.čiastočne dodávateľské zmluvy zverejnené protistranou
42Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.čiastočne metadáta o dodávateľských zmluvách bez uvedenia ceny
42Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.čiastočne metadáta o dodávateľských zmluvách bez ceny
42Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.čiastočne informácie iba o rámcových zmluvách, nešpecifikovaná cena
42Slovenská pošta, a.s.
štátna
2 b.čiastočne zmluvy vystavené inými verejnými inštitúciami ako protistranou
42Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2 b.čiastočne zmluvy vystavené inými verejnými inštitúciami ako protistranou
42Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne bez dodávateľských zmlúv a špecifikovanej hodnoty v metadátach
42SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
2 b.čiastočne iba nájomné zmluvy
42Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.čiastočne iba informácie o nájomných zmluvách, zväčša bez uvedenia ich hodnoty
42TERMÁL s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne nájomné zmluvy
42Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.čiastočne zmluvy vystavené inými verejnými inštitúciami ako protistranou
42Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.čiastočne zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu
42Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.čiastočne zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu
42Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.čiastočne zmluvy o prevádzkovaní výkonov osobnej železničnej dopravy zverejnené ministerstvom dopravy
42Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.čiastočne zmluvy o dodávke a odbere tepla bez špecifikovanej sumy
72Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
72CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
72EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
72Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
72Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
72MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
72MsBP
mestská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
72Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
72Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie zverejňuje zmluvy bez potrebných metadát o nich
72Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
72Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dodávateľské zmluvy o prenájme zverejnené, avšak bez potrebných metadát
72Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie
72Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie minimum úverových zmlúv zverejnených protistranou
72SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie
72Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie
72Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie
72Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie
72Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie zmluvy zverejňované bez identifikovateľných metadát
72TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie
72THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie
72Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie
72Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie
72Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie iba ojedinelá zmluva na dodávku pitnej vody s inou verejnou inštitúciou
72Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie
72Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
72Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie
72Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie
72Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie zmluvy zverejňované bez identifikovateľných metadát
72Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte