II.1. Je výročná správa dohľadateľná na tri kliky z hlavnej stránky?

 
Názov
Kategória
II.1
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
1 b.ánoviď link
1BIONT, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1EMKOBEL, a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1Enerbyt s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
1 b.ánoviď link
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
1 b.ánoviď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
1 b.ánoviď link
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1TEHOS, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
1 b.ánoviď link
1Transpetrol, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
1 b.áno link na Register ÚZ viď link viď link
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
1 b.ánoviď link
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
Priemer
0,77 b.
78AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
78BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
78Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 21.8.
78CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
78ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
78Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
78Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie V sekcii O spoločnosti, Súčasnosť, Ekonomické ukazovatele je prelink na register ÚZ - pre návštevníka stránky nejasné, výročná správa sa nespomína viď link
78Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
78MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
78MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
78MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
78Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
78Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
78Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
78Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
78Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
78SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
78Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
78Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
78TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
78THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
78Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
78Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte