I.4. Je na stránke spoločnosti zverejnený aktuálny počet zamestnancov?

 
Názov
Kategória
I.4
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
1 b.áno strana 6 viď link
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
1 b.áno na webe viď link vo výročnej správe, str. 9 viď link
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
1 b.áno strana 14 viď link
1BIONT, a.s.
štátna
1 b.áno strana 8 viď link
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.áno strana 50 viď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 41 viď link
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
1 b.áno strana 4 viď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
1 b.áno strana 22 viď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
1 b.áno strana 3 viď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
1 b.áno strana 13 viď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
1 b.áno strana 17 výročnej správy viď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
1 b.áno strana 7 viď link
1EMKOBEL, a.s.
mestská
1 b.áno vo výročnej správe 2018, str. 2 viď link
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
1 b.áno strana 99 viď link
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
1 b.áno strana 9 viď link
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
1 b.áno strana 17 viď link
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
1 b.áno strana 6 viď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.áno strana 10 viď link
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
1 b.áno v prelinku na výročnú správu, str. 6 viď link
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
1 b.áno strana 24 viď link
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
1 b.áno strana 28 viď link
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.áno výročná správa 2017 str. 20
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 7 viď link
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.áno strana 9 viď link
1MBB a.s.
mestská
1 b.áno vo výročnej správe, poznámky k účtovnej závierke str. 40 viď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
1 b.áno strana 38 viď link
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
1 b.áno strana 10 viď link
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
1 b.áno súčasťou výročnej správy je časť Budúci vývoj - iba všeobecné ciele viď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
1 b.áno strana 37 viď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
1 b.áno strana 4 viď link
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1 b.áno strana 23 viď link
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 19 viď link
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.áno strana 15 viď link
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 10 viď link
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
1 b.áno súčasť správy audítora, strana 32 viď link
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 13 viď link
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
1 b.áno strana 223 viď link
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 3 viď link
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
1 b.áno strana 68 viď link
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.áno výročná správa 2017 str. 58
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
1 b.áno strana 73 viď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
1 b.áno strana 21 viď link
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
1 b.áno strana 35 viď link
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
1 b.áno priemerný počet zamestnancov za 2018, strana 31 viď link
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
1 b.áno strana 16 viď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 9 viď link
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
1 b.áno strana 14 viď link
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
1 b.áno strana 7 viď link
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
1 b.áno strana 22 viď link
1TEHOS, s.r.o.
mestská
1 b.áno strana 21 viď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1 b.áno strana 9 viď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1 b.áno strana 10 viď link
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
1 b.áno strana 32 viď link
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
1 b.áno strana 25
1Transpetrol, a.s.
štátna
1 b.áno strana 22 súčasťou výročnej správy, strana 56-67 viď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 12 viď link
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.áno strana 12 viď link
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 18 viď link
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
1 b.áno strana 15 viď link
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 10 viď link
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
1 b.áno strana 25 viď link
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
1 b.áno strana 10 viď link
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 16, 17 viď link
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
1 b.áno strana 26 viď link
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
1 b.áno strana 16, 21, 40 viď link
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
1 b.áno link na Register ÚZ, informácia vo výročnej správe, strana 8 viď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 32 viď link
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 18, 19 viď link
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
1 b.áno strana 22 viď link
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
1 b.áno strana 12 viď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
1 b.áno vo výročnej správe 2018, str. 24 viď link na webe v časti Staráme sa viď link
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.áno strana 9 viď link
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.áno strana 4, 7, 8 viď link
Priemer
0,77 b.
77Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne priemerný prepočítaný počet zamestnancov v poznámkach k účtovnej závierke, strana 77 viď link
77Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne v strojom nečitateľnej výročnej správe za rok 2018 neprehľadne zverejnený údaj na strane 27 a v poznámkach k účtovnej závierke
79AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
79BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
79Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 21.8.
79CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
79Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
79ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
79Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
79Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
79MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9
79MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
79Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
79Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
79Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
79Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
79Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
79SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
79Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
79Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
79TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
79THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
79Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
79Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte