Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

I.4. Je na stránke spoločnosti zverejnený aktuálny počet zamestnancov?

 
Názov
Kategória
I.4
 
1
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
1 b.áno strana 6 viď link
1
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
1 b.áno strana 74 viď link
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
1 b.áno na webe viď link vo výročnej správe, str. 9 viď link
1
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
1 b.áno strana 14 viď link
1
BBC
štátna
1 b.áno strana 83 viď link
1
BIONT, a.s.
štátna
1 b.áno strana 8 viď link
1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 41 viď link
1
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
1 b.áno strana 4 viď link
1
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
1 b.áno strana 22 viď link
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
1 b.áno strana 7 viď link
1
ČEPS, a.s.
štátna
1 b.áno strana 6 viď link
1
České dráhy, a.s.
štátna
1 b.áno strana 7 viď link
1
De Volksbank
štátna
1 b.áno strana 7 viď link
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
1 b.áno strana 50 viď link
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
1 b.áno strana 3 viď link
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
1 b.áno strana 13 viď link
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
1 b.áno strana 17 výročnej správy viď link
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
1 b.áno strana 7 viď link
1
EMKOBEL, a.s.
mestská
1 b.áno vo výročnej správe 2018, str. 2 viď link
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
1 b.áno strana 99 viď link
1
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
1 b.áno strana 9 viď link
1
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
1 b.áno strana 17 viď link
1
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
1 b.áno strana 6 viď link
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.áno strana 10 viď link
1
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
1 b.áno v prelinku na výročnú správu, str. 6 viď link
1
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
1 b.áno strana 24 viď link
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
1 b.áno strana 28 viď link
1
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.áno výročná správa 2017 str. 20
1
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 7 viď link
1
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.áno strana 9 viď link
1
MBB a.s.
mestská
1 b.áno vo výročnej správe, poznámky k účtovnej závierke str. 40 viď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
1 b.áno strana 38 viď link
1
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
1 b.áno strana 10 viď link
1
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
1 b.áno súčasťou výročnej správy je časť Budúci vývoj - iba všeobecné ciele viď link
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
1 b.áno strana 37 viď link
1
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
1 b.áno strana 4 viď link
1
NI Water
štátna
1 b.áno strana 135 viď link
1
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1 b.áno strana 23 viď link
1
OKTE, a.s
štátna
1 b.áno strana 31 viď link
1
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 19 viď link
1
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.áno strana 15 viď link
1
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 10 viď link
1
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
1 b.áno súčasť správy audítora, strana 32 viď link
1
Port of Rotterdam
mestská
1 b.áno strana 145 (Volledig Jaarverslag 2018) viď link
1
Posti Group Corporation
štátna
1 b.áno strana 10 viď link
1
Postnord
štátna
1 b.áno strana 2 viď link
1
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 13 viď link
1
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
1 b.áno strana 223 viď link
1
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 3 viď link
1
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
1 b.áno strana 16 viď link
1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
1 b.áno strana 68 viď link
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.áno výročná správa 2017 str. 58
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
1 b.áno strana 73 viď link
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
1 b.áno strana 21 viď link
1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
1 b.áno strana 35 viď link
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
1 b.áno strana 40, 47 viď link
1
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
1 b.áno priemerný počet zamestnancov za 2018, strana 31 viď link
1
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
1 b.áno strana 16 viď link
1
Stadtwerke München
mestská
1 b.áno strana 2 viď link
1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
1 b.áno strana 31 viď link
1
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 9 viď link
1
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
1 b.áno strana 14 viď link
1
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
1 b.áno strana 7 viď link
1
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
1 b.áno strana 22 viď link
1
TEHOS, s.r.o.
mestská
1 b.áno strana 21 viď link
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1 b.áno strana 9 viď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1 b.áno strana 10 viď link
1
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
1 b.áno strana 32 viď link
1
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
1 b.áno strana 25
1
Transpetrol, a.s.
štátna
1 b.áno strana 22 súčasťou výročnej správy, strana 56-67 viď link
1
Transport for London
mestská
1 b.áno strana 97 viď link
1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 12 viď link
1
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.áno strana 12 viď link
1
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 18 viď link
1
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
1 b.áno strana 15 viď link
1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 10 viď link
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
1 b.áno strana 11 viď link
1
Vattenfall
štátna
1 b.áno strana 2 viď link
1
Verejné prístavy, a.s.
štátna
1 b.áno strana 25 viď link
1
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
1 b.áno strana 10 viď link
1
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 16, 17 viď link
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
1 b.áno strana 26 viď link
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
1 b.áno strana 16, 21, 40 viď link
1
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
1 b.áno link na Register ÚZ, informácia vo výročnej správe, strana 8 viď link
1
VR Group
štátna
1 b.áno strana 15 viď link
1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 32 viď link
1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno strana 18, 19 viď link
1
Železnice Slovenskej republiky
štátna
1 b.áno strana 22 viď link
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
1 b.áno strana 12 viď link
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
1 b.áno vo výročnej správe 2018, str. 24 viď link na webe v časti Staráme sa viď link
1
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.áno strana 9 viď link
1
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.áno strana 4, 7, 8 viď link
Priemer
0,8 b.
96
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne priemerný prepočítaný počet zamestnancov v poznámkach k účtovnej závierke, strana 77 viď link
96
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne v strojom nečitateľnej výročnej správe za rok 2018 neprehľadne zverejnený údaj na strane 27 a v poznámkach k účtovnej závierke
98
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
98
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
98
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 21.8.
98
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
98
Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
98
ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
98
Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
98
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
98
MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9
98
MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
98
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
98
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
98
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
98
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
98
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
98
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
98
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
98
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
98
Teplárny Brno, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
98
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
98
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
98
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
98
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte