Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

VI.5. Zverejňuje spoločnosť aj žiadateľov, ktorým finančná podpora v rámci dotácií nebola pridelená?

 
Názov
Kategória
VI.5
 
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.áno tieto informácie sú v zozname podporených organizácií a v čiernej listine viď link viď link viď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1 b.áno aj s dôvodom zamietnutia viď link
Priemer
0,03 b.
3
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájedné 19.11. viď link
3
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3
BBC
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
3
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
3
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3
ČD Cargo, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link viď link
3
ČEPS, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
3
České dráhy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
3
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3
De Volksbank
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
3
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
3
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nieviď link
3
EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené viď link
3
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nieviď link
3
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. , na dotazník neodpovedali viď link
3
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link odpoveď z dotazníka: zmluvné vzťahy v CRZ
3
Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3
MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 17.10. viď link viď link
3
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 17.10. viď link
3
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie
3
NI Water
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11.
3
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
3
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené na stránke ani vo výročnej správe, 26.9.
3
OKTE, a.s
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
3
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
3
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
3
Port of Rotterdam
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
3
Posti Group Corporation
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
3
Postnord
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
3
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
3
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
3
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie
3
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
3
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
3
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
3
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
3
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
3
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
3
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
3
Stadtwerke München
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
3
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11 viď link viď link
3
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
3
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link na dotazník neodpovedali
3
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
3
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link viď link
3
Teplárny Brno, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
3
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
3
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
3
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link
3
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link
3
Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link
3
Transport for London
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
3
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link na súvisiacu otázku v dotazníku neodpovedali
3
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
3
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
3
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
3
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. ani vo výročných správach U.S. Steel Foundation viď link
3
Vattenfall
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
3
Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
3
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link , na dotazník neodpovedali
3
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
3
VR Group
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
3
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link , na dotazník neodpovedali
3
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie prázdna stránka viď link na dotazník neodpovedali
77
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
77
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
77
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
77
BIONT, a.s.
štátna
77
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
77
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
77
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
77
Enerbyt s.r.o.
mestská
77
ENERGO-SK, a.s.
župná
77
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
77
Horezza, a.s.
štátna
77
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
77
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
77
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
77
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
77
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
77
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
77
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
77
MH Invest, s.r.o.
štátna
77
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
77
MsBP
mestská
77
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
77
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
77
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
77
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
77
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
77
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
77
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
77
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
77
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
77
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
77
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
77
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
77
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
77
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
77
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
77
TEHOS, s.r.o.
mestská
77
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
77
Vadaš s.r.o.
mestská
77
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
77
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
77
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
77
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
77
Železnice Slovenskej republiky
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte