Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

VI.4. Dá sa na stránke spoločnosti dohľadať zoznam finančne podporených subjektov v rámci dotácií za posledné tri roky?

 
Názov
Kategória
VI.4
 
1
BBC
štátna
1 b.ánoviď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
1 b.ánoviď link
1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link viď link viď link
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
1 b.áno na stránke SPP a vo výročných správach a ich prílohách Nadácie SPP viď link viď link
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
1 b.ánoviď link viď link
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link viď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
1 b.áno výročné správy U.S. Steel Foundation viď link
12
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne po vyhľadaní "darovacia zmluva", najstaršia zmluva z 04.07.2018, chýbajú informácie o 2% z dane viď link
12
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0,5 b.čiastočne sponzorstvo aj asignácia dane, chýba finančná čiastka viď link
12
EMKOBEL, a.s.
mestská
0,5 b.čiastočne zoznam podporených subjektov, chýbajú finančné čiastky viď link
12
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne chýbajú finančné čiastky a údaje o 2% z dane, taktiež aktuálnosť stránky je otázna viď link
12
Postnord
štátna
0,5 b.čiastočne chýbajú čiastky viď link
12
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
0,5 b.čiastočne chýba čiastka viď link
12
Stadtwerke München
mestská
0,5 b.čiastočne chýbajú čiastky viď link
12
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne pri daroch iba kategórie, od roku 2011 2% z dane detailne viď link od roku 2011
12
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne zmluva o sponzorskom dare, viď link
12
Vattenfall
štátna
0,5 b.čiastočne chýbajú čiastky viď link
12
Verejné prístavy, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne sekcia Charita a peňažné dary, sú tam ale len dva dokumenty na 3 dary, chýbajú informácie o 2% z dane viď link
Priemer
0,22 b.
23
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
23
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájedné 19.11. viď link
23
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
23
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
23
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
23
ČD Cargo, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link viď link
23
ČEPS, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
23
České dráhy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
23
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
23
De Volksbank
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
23
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
23
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
23
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. , na dotazník neodpovedali viď link
23
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link odpoveď z dotazníka: zmluvné vzťahy v CRZ
23
Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
23
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
23
MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
23
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 17.10. viď link
23
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie deklarované informácie o podpore publikácie k výročiu ÚDPT nenájdené
23
NI Water
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11.
23
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
23
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené na stránke ani vo výročnej správe, 26.9.
23
OKTE, a.s
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
23
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
23
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
23
Port of Rotterdam
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
23
Posti Group Corporation
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
23
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
23
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
23
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie chýba podstránka, v aktualitách nie sú špecifikácie viď link
23
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
23
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
23
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
23
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link na dotazník neodpovedali
23
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
23
Teplárny Brno, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
23
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
23
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
23
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link
23
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link
23
Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link
23
Transport for London
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
23
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link na súvisiacu otázku v dotazníku neodpovedali
23
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
23
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link , na dotazník neodpovedali
23
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
23
VR Group
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
23
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
23
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
23
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link , na dotazník neodpovedali
23
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
23
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
23
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
23
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie prázdna stránka viď link na dotazník neodpovedali
77
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
77
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
77
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
77
BIONT, a.s.
štátna
77
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
77
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
77
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
77
Enerbyt s.r.o.
mestská
77
ENERGO-SK, a.s.
župná
77
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
77
Horezza, a.s.
štátna
77
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
77
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
77
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
77
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
77
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
77
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
77
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
77
MH Invest, s.r.o.
štátna
77
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
77
MsBP
mestská
77
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
77
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
77
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
77
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
77
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
77
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
77
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
77
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
77
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
77
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
77
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
77
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
77
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
77
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
77
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
77
TEHOS, s.r.o.
mestská
77
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
77
Vadaš s.r.o.
mestská
77
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
77
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
77
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
77
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
77
Železnice Slovenskej republiky
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte