Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

VI.3. Zverejňuje spoločnosť výzvy na pridelenie finančnej alebo nefinančnej podpory na webe?

 
Názov
Kategória
VI.3
 
1
BBC
štátna
1 b.ánoviď link
1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno prostredníctvom Nadácie BVS viď link
1
ČEPS, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
EMKOBEL, a.s.
mestská
1 b.áno nezverejňujú výzvy, majú však možnosť podania žiadosti o finančný dar viď link
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
1 b.áno schéma pre zvýhodnené úvery pre exportérov viď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1 b.áno dáta nenájdené 19.8.
1
Posti Group Corporation
štátna
1 b.ánoviď link
1
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
1 b.ánoviď link
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
1 b.áno prostredníctvom Nadácie SPP viď link
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
1 b.ánoviď link
1
Stadtwerke München
mestská
1 b.ánoviď link
1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
1 b.ánoviď link viď link
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
Transport for London
mestská
1 b.áno žiadosť o spoluprácu so zbierkami viď link
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
1 b.ánoviď link
Priemer
0,25 b.
20
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájedné 19.11. viď link
20
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
ČD Cargo, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link viď link
20
České dráhy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
20
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
De Volksbank
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
20
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
20
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
NI Water
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11.
20
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
OKTE, a.s
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
20
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Port of Rotterdam
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
20
Postnord
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
20
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Teplárny Brno, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
20
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8. viď link
20
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Vattenfall
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
20
Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8. viď link
20
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
VR Group
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
20
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
20
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8. viď link
78
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
78
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
78
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
78
BIONT, a.s.
štátna
78
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
78
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
78
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
78
Enerbyt s.r.o.
mestská
78
ENERGO-SK, a.s.
župná
78
Horezza, a.s.
štátna
78
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
78
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
78
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
78
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
78
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
78
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
78
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
78
MH Invest, s.r.o.
štátna
78
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
78
MsBP
mestská
78
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
78
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
78
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
78
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
78
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
78
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
78
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
78
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
78
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
78
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
78
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
78
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
78
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
78
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
78
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
78
TEHOS, s.r.o.
mestská
78
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
78
Vadaš s.r.o.
mestská
78
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
78
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
78
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
78
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
78
Železnice Slovenskej republiky
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte