Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

VI.2. Zverejňuje spoločnosť na stránke, koľko a komu prispieva v rámci sponzoringu, charity, dotácií a schémy 2% z daní?

 
Názov
Kategória
VI.2
 
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
3 b.ánoviď link 2 % z dane, dotácie neposkytovala
1
BBC
štátna
3 b.ánoviď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
3 b.ánoviď link
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
3 b.ánoviď link
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
3 b.ánoviď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
3 b.ánoviď link viď link
1
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.áno zmluva o sponzorskom dare, viď link 2% z dane neposkytli
8
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
1,5 b.čiastočne chýbajú finančné čiastky, strana 80 viď link
8
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
1,5 b.čiastočne po vyhľadaní "darovacia zmluva", chýbajú informácie o 2% z dane viď link
8
České dráhy, a.s.
štátna
1,5 b.čiastočne chýbajú finančné čiastky a informácie o 2%, strana 30, 31 viď link
8
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
1,5 b.čiastočne sponzorstvo aj asignácia dane, chýba finančná čiastka viď link
8
EMKOBEL, a.s.
mestská
1,5 b.čiastočne zoznam podporených subjektov, chýbajú finančné čiastky viď link
8
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
1,5 b.čiastočne chýbajú finančné čiastky a údaje o 2% z dane viď link
8
Postnord
štátna
1,5 b.čiastočne chýbajú čiastky viď link
8
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
1,5 b.čiastočne chýbajú 2% z dane viď link
8
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
1,5 b.čiastočne zoznam podporených subjektov bez špecifikácie výšky podpory, chýbajú informácie o 2% z dane viď link
8
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
1,5 b.čiastočne chýbajú informácie o 2% z dane, strana 37, 38 a stránka Nadácie SPP viď link viď link
8
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
1,5 b.čiastočne chýba čiastka viď link
8
Stadtwerke München
mestská
1,5 b.čiastočne chýbajú čiastky viď link
8
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
1,5 b.čiastočne chýbajú čiastky viď link viď link
8
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1,5 b.čiastočne finančné dary na stránke, 2% z dane sú uvedené vo výročnej správe bez menovania príjemcov, strana 7 viď link viď link
8
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
1,5 b.čiastočne uvedené len najväčšie športové projekty, chýbajú však sumy, iné projekty a 2% z dane, strana 26-31 viď link
8
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
1,5 b.čiastočne zverejnenie subjektov s mediálnou podporou viď link
8
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
1,5 b.čiastočne pri daroch iba kategórie, nie konkrétne subjekty viď link
8
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
1,5 b.čiastočne výročné správy U.S. Steel Foundation, chýbajú informácie o 2% z dane viď link
8
Vattenfall
štátna
1,5 b.čiastočne chýbajú čiastky viď link
8
Verejné prístavy, a.s.
štátna
1,5 b.čiastočne sekcia Charita a peňažné dary, sú tam ale len dva dokumenty na 3 dary, chýbajú informácie o 2% z dane viď link
Priemer
0,53 b.
28
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
28
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta o 2% (1%) nenájdené 16.10., dotácie neposkytujú viď link
28
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
28
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
28
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10., iba 2% z dane viď link
28
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta o 2% nenájdené 16.10., iba 2% z dane viď link
28
ČD Cargo, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link viď link
28
ČEPS, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
28
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
28
De Volksbank
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
28
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
28
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta o dotáciách nenájdené 16.10. , 2 % nemohli poskytnúť viď link
28
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie dáta o 2% z dane nenájdené 16.10., dotácie neposkytujú viď link
28
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta o 2% z dane nenájdené, dotácie neposkytuje kontrola 16.10.
28
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. , na dotazník neodpovedali viď link
28
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link odpoveď z dotazníka: zmluvné vzťahy v CRZ
28
Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
28
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta o poskytnutých 2% nezverejňujú, lebo ich považujú za daňové tajomstvo nenájdené 16.10. viď link
28
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta o dotáciách a sponzoringu nenájdené 16.10., 2% z dane neposkytla viď link
28
MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
28
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 17.10., na dotazník neodpovedali viď link
28
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta o 2% z dane nenájdené, dotácie neposkytuje 17.10. viď link
28
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 17.10. viď link viď link
28
NI Water
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11.
28
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie neuvádza sa komu bol udelený príspevok 50 000€ ani ako bol rozdelený, strana 37, chýba info o 2% viď link
28
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené na stránke ani vo výročnej správe, 26.9.
28
OKTE, a.s
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
28
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta o 2% nenájdené 1.10. viď link
28
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
28
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
28
Port of Rotterdam
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
28
Posti Group Corporation
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
28
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
28
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. , na dotazník neodpovedali
28
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie podpora iba formou 2% z daní, dáta nenájdené 1.10.
28
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie
28
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
28
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta o 2% nenájdené 2.10.
28
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta o dotáciách nenájdené 3.10. viď link
28
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta o dotáciách nenájdené 2.10. viď link
28
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
28
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link na dotazník neodpovedali
28
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta o 2% z dane nenájdené 3.10. viď link
28
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10.
28
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie neposkytuje finančnú podporu, dáta o 2% z dane nenájdené 3.10. viď link
28
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta o 2% nenájdené 3.10. viď link
28
TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta o 2% (1% ) z dane nenájdené na stránke ani vo výročnej správe 3.10. viď link
28
Teplárny Brno, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
28
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
28
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
28
Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie vo výročnej správe na strane 92 sa uvádza celková výška darov za rok 2018 (285 500), ani na stránke sa však neuvádzajú príjemcovia viď link viď link
28
Transport for London
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
28
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link na súvisiacu otázku v dotazníku neodpovedali
28
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta o 2% nenájdené 14.10. viď link
28
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
28
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie neposkytuje finančnú podporu, neuvádza informácie o 2 % viď link
28
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link , na dotazník neodpovedali
28
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
28
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta o 2% nenájdené 14.10. viď link
28
VR Group
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
28
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
28
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
28
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta o 2% nenájdené 16.10. viď link
28
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link , na dotazník neodpovedali
28
Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta o 2% nenájdené, finančnú podporu neudeľuje
28
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
28
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link 2% z dane neposkytovala
28
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
28
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie prázdna stránka viď link na dotazník neodpovedali
97
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
97
BIONT, a.s.
štátna
97
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
97
Enerbyt s.r.o.
mestská
97
ENERGO-SK, a.s.
župná
97
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
97
Horezza, a.s.
štátna
97
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
97
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
97
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
97
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
97
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
97
MH Invest, s.r.o.
štátna
97
MsBP
mestská
97
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
97
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
97
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
97
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
97
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
97
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
97
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
97
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
97
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
97
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte