Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

V.8. Má spoločnosť zverejnenú na stránke smernicu o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti?

 
Názov
Kategória
V.8
 
1
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
4 b.áno odpoveď z dotazníka: smernica bude dodatočne prijatá a zverejnená
1
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
4 b.ánoviď link
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
4 b.áno odpoveď z dotazníka: je to súčasť etického kódexu
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Enerbyt s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
ENERGO-SK, a.s.
župná
4 b.áno Informujú o tom, že smernica je zverejnená na stránke zriaďovateľa viď link
1
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
4 b.áno Nezverejňuje síce smernicu, ale má na stránke riešenie, ktoré je plnohodnotnou náhradou viď link
1
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
4 b.áno na stránke zverejňuje manuál ako oznámiť nekalú praktiku viď link
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
4 b.ánoviď link
1
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.áno samostatná sekcia nahlasovanie protispoločenskej činnosti
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
4 b.áno neformálny popis viď link
1
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
4 b.áno podnik má samostatnú sekciu venovanú tejto téme: viď link
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4 b.áno spoločnosť nezverejňuje smernicu ale obsiahlejšiu informáciu k tejto problematike v sekcii kontakty viď link
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
27
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
2 b.čiastočne nie je zverejnená smernica, iba stručné informácie o tejto oblasti viď link
27
Slovenská pošta, a.s.
štátna
2 b.čiastočneviď link
27
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne v samostatnej záložke informuje iba o spôsoboch podania oznámenia viď link
27
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
2 b.čiastočne v samostatnej sekcii stručne informujú o problematike viď link
Priemer
0,93 b.
31
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájedné 19.11. viď link
31
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 31.7., odpoveď z dotazníka: smernicu máme na intranete
31
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
31
BBC
štátna
0 b.nie smernica o vybavovaní sťažností (neobsahuje protispoločenskú činnosť) viď link viď link
31
BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
31
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: spoločnosť má prijatú smernicu, nie je zverejnená
31
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
31
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
31
ČD Cargo, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
31
ČEPS, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
31
České dráhy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
31
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: predpis nemajú prijatý
31
De Volksbank
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
31
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
31
EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
31
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie na stránke len kontakty na podávanie oznámení viď link
31
Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7., odpoveď z dotazníka: smernicu nemáme
31
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie sú zverejnené iba informácie o zodpovednej osobe a spôsobe podávania oznámení viď link
31
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
31
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7., odpoveď z dotazníka: smernica je zverejnená v intranete, podnik ju sprístupnil
31
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
31
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
31
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu prijali, nie je zverejnená
31
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernica bola prijatá, zverejnená nie je
31
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
31
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
31
MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
31
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 15.8.
31
MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: samostatnú smernicu nemá
31
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8., odpoveď z dotazníka: smernicu zverejníme po jej aktualizácii
31
MsBP
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu má, nie je zverejnená
31
NI Water
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
31
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: prijatá norma nie je zverejnená na webe
31
OKTE, a.s
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
31
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
31
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu majú, nezverejňujú ju
31
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
31
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
31
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu nemajú
31
Port of Rotterdam
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
31
Posti Group Corporation
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
31
Postnord
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
31
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu má vypracovanú, nezverejňuje ju
31
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
31
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie odpoveď z dotazníka: predpis má, nie je zverejnený
31
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8., odpoveď z dotazníka: nemá
31
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
31
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 2.8., odpoveď z dotazníka: smernica je zverejnená na intranete
31
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie spoločnosť v osobitnej záložke informuje o spôsoboch podania oznámenia viď link
31
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu majú, nie je zverejnená
31
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
31
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
31
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu majú, nie je zverejnená
31
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie v špeciálnej záložke zverejňujú spôsoby podávania oznámení
31
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
31
Stadtwerke München
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
31
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
31
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
31
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
31
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu má, nie je zverejnená
31
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu má, nezverejňuje ju
31
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
31
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
31
TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu nemajú
31
Teplárny Brno, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
31
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie na stránke informuje o zodpovednej osobe a spôsobe podávania oznámení viď link
31
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
31
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu má, nie je zverejnená
31
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
31
Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
31
Transport for London
mestská
0 b.nieviď link viď link
31
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
31
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie na stránke je stručná sekcia s uvedením spôsobov podávania oznámení viď link
31
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
31
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu nemajú
31
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu majú, na webe nie je
31
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8., odpoveď z dotazníka: smernica nie je zverejnená na webe
31
Vattenfall
štátna
0 b.nieviď link
31
Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
31
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
31
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8., odpoveď z dotazníka: predpis je verejne prístupný pre zamestnancov spoločnosti
31
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
31
VR Group
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
31
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
31
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8., v dotazníku spoločnosť odpovedala, že smernicu má zverejnenú na intranete
31
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
31
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
31
Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
31
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: predpis má, nie je zverejnený
31
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte