Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

V.7. Má spoločnosť na stránke k dispozícii špecifický nástroj - nad rámec zákona - pre nahlasovanie nekalých praktík (telefonická linka, online formulár, atď.)?

 
Názov
Kategória
V.7
 
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
ČEPS, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
České dráhy, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Postnord
štátna
2 b.ánoviď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.áno nonstop protikorupčná telefonická linka viď link
1
Transport for London
mestská
2 b.ánoviď link
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
2 b.ánoviď link
1
Železnice Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno formulár pre podaniu podnetu na prešetrenie podvodu a nekalých praktík viď link
9
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
1 b.čiastočne kontakt na upozornenie na porušenie etického kódexu viď link okrem toho len zákaznícky kontaktný formulár viď link
Priemer
0,14 b.
10
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
10
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
10
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájedné 19.11. viď link
10
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7., na stránke len komunikačné podnety pre podanie sťažností
10
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
10
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
10
BBC
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
10
BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
10
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie iba všeobecný kontaktný formulár v sekcii kontakty viď link
10
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
10
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie iba všeobecný formulár na podnety od občanov v sekcii kontakty viď link
10
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
10
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7. iba nefungujúci formulár Vaše otázky na titulnej stránke
10
De Volksbank
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
10
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
10
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7. len zákaznícka infolinka v sekcii kontakty
10
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie len všeobecné formuláre na podnety, otázky a podávanie sťažností v sekcii kontakty viď link
10
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7. len zákaznícky formulár v sekcii vaše názory viď link
10
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7. len zverejnený e-mail na zasielanie sťažností v sekcii kontakty
10
EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7. len zákaznícke kontakty na stránke
10
Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
10
ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
10
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie iba formulár na podnet, oznamovanie protispoločenskej činnosti viď link
10
Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
10
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
10
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
10
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie len všeobecný kontaktný formulár v sekcii Všeobecné kontakty viď link
10
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
10
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie len všeobecný kontaktný formulár Napíšte nám v sekcii kontakty viď link
10
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie len všeobecný kontaktný formulár na titulnej strane viď link
10
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie len zverejnený e-mail na podávanie sťažností v sekcii kontakty/Pre cestujúcich dáta nenájdené 31.7.
10
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
10
Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie len všeobecný kontaktný formulár v sekcii Kontakt viď link
10
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
10
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
10
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
10
MBB a.s.
mestská
0 b.nie #REF!
10
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0 b.nie len všeobecný formulár na podnety viď link
10
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.8.
10
MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie len všeobecný kontaktný formulár na titulnej stránke viď link
10
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie len všeobecný kontaktný formulár v sekcii Podpora zákazníka viď link
10
MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
10
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie len všeobecný kontaktný formulár Najčastejšie otázky a odpovede na úvodnej stránke viď link
10
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
10
NI Water
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
10
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
10
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie len všeobecný kontaktný formulár v sekcii Kontakty viď link
10
OKTE, a.s
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
10
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
10
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
10
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
10
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie iba kontaktný formulár v sekcii kontakty viď link
10
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie iba kontaktný formulár v sekcii kontakty viď link
10
Port of Rotterdam
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
10
Posti Group Corporation
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
10
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie iba formulár na oznámenia o protispoločenskej činnosti podľa zákona 307/2014 v sekcii kontakty viď link
10
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
10
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
10
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
10
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie iba všeobecný kontaktný formulár v sekcii Kontakt viď link
10
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie iba všeobecný kontaktný formulár v sekcii Kontakt viď link
10
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
10
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
10
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie iba všeobecný formulár v sekcii Kontakty viď link
10
Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie na stránke len kontakt na poštového ombudsmana, ktorý je zodpovednou osobou podľa zákona 307/2014, dáta nenájdené 5.8.
10
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie iba všeobecný kontaktný formulár v sekcii kontakty viď link
10
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie iba zákaznícky kontaktný formulár v sekcii kontakty viď link
10
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
10
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
10
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
10
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie iba všeobecný formulár v sekcii kontakty/napíšte nám, viď link
10
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie iba všeobecný formulár v sekcii kontakty viď link
10
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie iba všeobecný formulár v sekcii Kontakty viď link
10
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie iba všeobecný formulár v sekcii Kontakty viď link
10
Stadtwerke München
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
10
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
10
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
10
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
10
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
10
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
10
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie iba všeobecný kontaktný formulár v sekcii Kontakt viď link
10
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie iba dotazník spokojnosti zákazníkov viď link
10
TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
10
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
10
Teplárny Brno, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
10
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
10
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie iba zákaznícky online formulár v sekcii kontakty viď link
10
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
10
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie iba všeobecný kontaktný formulár v sekcii kontakty viď link
10
Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
10
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
10
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
10
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
10
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
10
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
10
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
10
Vattenfall
štátna
0 b.nieviď link
10
Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
10
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
10
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
10
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie len všeobecný kontaktný formulár v sekcii Kontakty viď link
10
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie len všeobecný kontaktný formulár v sekcii otázky, pripomienky a sťažnosti viď link
10
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
10
VR Group
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
10
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie len zákaznícky kontaktný formulár viď link
10
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
10
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
10
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie len všeobecný Formulár na podnety v sekcii Kontakt viď link
10
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie len zákaznícky formulár viď link
10
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie len formulár na oznamovanie protispoločenskej činnosti viď link
10
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte