Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

V.5. Rieši zverejnený etický kódex konflikt záujmov, dary a iné výhody a postup v prípade porušenia noriem kódexu?

 
Názov
Kategória
V.5
 
1
BBC
štátna
4,5 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
4,5 b.áno
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
4,5 b.áno
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
4,5 b.áno
1
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
4,5 b.áno
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4,5 b.áno
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
4,5 b.áno
1
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
4,5 b.áno
1
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
4,5 b.áno
1
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4,5 b.áno
1
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
4,5 b.áno
1
Posti Group Corporation
štátna
4,5 b.áno strana 10, 11 a 17 viď link
1
Postnord
štátna
4,5 b.ánoviď link
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
4,5 b.áno
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
4,5 b.áno
1
Stadtwerke München
mestská
4,5 b.ánoviď link
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
4,5 b.áno
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4,5 b.áno
1
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
4,5 b.áno
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
4,5 b.áno
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
4,5 b.áno
1
VR Group
štátna
4,5 b.ánoviď link
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
4,5 b.áno
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4,5 b.áno
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
4,5 b.áno
26
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2,25 b.čiastočne kódex nerieši konflikt záujmov ani postup v prípade porušenia jeho noriem
26
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2,25 b.čiastočne Súčasťou etického kódexu nie je postup v prípade jeho porušenia.
26
ČEPS, a.s.
štátna
2,25 b.čiastočne chýba riešenie porušenia noriem viď link
26
České dráhy, a.s.
štátna
2,25 b.čiastočne chýba riešenie konfliktu záujmov, bod III-8, IV viď link
26
De Volksbank
štátna
2,25 b.čiastočne chýba riešenie porušenia noriem viď link
26
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
2,25 b.čiastočne len riešenie príjmu darov viď link
26
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2,25 b.čiastočne Súčasťou etického kódexu nie je postup v prípade jeho porušenia.
26
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
2,25 b.čiastočne etický kódex sa nezaoberá prijímaním darov a nerieši postup v prípade porušenia noriem kódexu.
26
NI Water
štátna
2,25 b.čiastočne chýba riešenie noriem viď link
26
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,25 b.čiastočne Etický kódex nerieši postup v prípade porušenia jeho noriem.
26
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2,25 b.čiastočne Etický kódex novinára ani Štatút programových pracovníkov neriešia postup v prípade porušenia etických noriem
26
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2,25 b.čiastočne Etický kódex nerieši postup v prípade porušenia jeho noriem.
26
Slovenská pošta, a.s.
štátna
2,25 b.čiastočne Poštársky kódex rieši len otázku neprijímania výhod
26
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
2,25 b.čiastočne Kódex nerieši postup v prípade porušenia jeho noriem.
26
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
2,25 b.čiastočne chýba riešenie porušenia noriem viď link
26
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
2,25 b.čiastočne deklarácia nerieši postup v prípade jej porušenia
26
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
2,25 b.čiastočne
26
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
2,25 b.čiastočne chýba riešenie porušenia noriem viď link
26
Vattenfall
štátna
2,25 b.čiastočne chýba riešenie porušenia noriem viď link viď link
26
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
2,25 b.čiastočne etický kódex nerieši prijímane darov ani postup v prípade porušenia noriem kódexu
26
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,25 b.čiastočne etický kódex nerieši postup v prípade porušenia noriem kódexu
26
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
2,25 b.čiastočne kódex nerieši postup v prípade porušenia jeho noriem
Priemer
1,35 b.
48
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
48
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
48
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
0 b.nieviď link
48
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
48
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
48
BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
48
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
48
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
48
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
48
ČD Cargo, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link viď link
48
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
48
EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
48
Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
48
ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
48
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
48
Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
48
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
48
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
48
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
48
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
48
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
48
Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
48
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
48
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
48
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
48
MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
48
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 4.10.
48
MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
48
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
48
MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
48
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
48
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
48
OKTE, a.s
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
48
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
48
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
48
Port of Rotterdam
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
48
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
48
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
48
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
48
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
48
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
48
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
48
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
48
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie
48
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
48
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
48
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
48
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
48
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
48
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
48
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
48
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
48
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
48
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
48
TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
48
Teplárny Brno, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
48
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
48
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
48
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
48
Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
48
Transport for London
mestská
0 b.nieviď link
48
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
48
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
48
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
48
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
48
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
48
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
48
Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
48
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
48
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
48
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
48
Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
48
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte