Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

V.4. Má spoločnosť na stránke zverejnený etický kódex upravujúci správanie zamestnancov?

 
Názov
Kategória
V.4
 
1
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
4 b.áno súčasť výročnej správy, strana 8 viď link
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
BBC
štátna
4 b.ánoviď link viď link
1
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
ČEPS, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
České dráhy, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
De Volksbank
štátna
4 b.ánoviď link
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
4 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Posti Group Corporation
štátna
4 b.ánoviď link
1
Postnord
štátna
4 b.ánoviď link
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
4 b.áno Etický kódex novinára vydaný Slovenským sydikátom novinárov viď link Etický kódex pre komunikáciu na internete viď link a Štatút programových pracovníkov viď link
1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
4 b.ánoviď link viď link
1
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Stadtwerke München
mestská
4 b.ánoviď link
1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
4 b.ánoviď link
1
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
4 b.áno deklarácia o nestrannosti, nezávislosti a dôvernosti na webe firmy viď link
1
TEHOS, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Transport for London
mestská
4 b.ánoviď link
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
4 b.ánoviď link
1
Vattenfall
štátna
4 b.ánoviď link viď link
1
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
VR Group
štátna
4 b.ánoviď link
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
48
NI Water
štátna
2 b.čiastočne Dohoda o úplatkárstve a otrokárstve viď link viď link
48
Slovenská pošta, a.s.
štátna
2 b.čiastočneviď link viď link
48
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.čiastočne etický kódex dodávateľa viď link
48
Transpetrol, a.s.
štátna
2 b.čiastočneviď link
Priemer
1,63 b.
52
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
52
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
52
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
52
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
52
BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
52
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
52
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
52
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
52
ČD Cargo, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link viď link
52
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
52
EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
52
Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
52
ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
52
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7., odpoveď z dotazníka: spoločnosť má prijatý Etický kódex
52
Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
52
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
52
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
52
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
52
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: spoločnosť má etický kódex ale zverejňuje ho len na intranete, keďže je určený zamestnancom
52
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
52
Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
52
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
52
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
52
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
52
MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
52
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 4.10.
52
MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
52
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
52
MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
52
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
52
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
52
OKTE, a.s
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
52
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
52
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
52
Port of Rotterdam
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
52
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
52
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
52
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
52
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
52
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
52
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
52
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
52
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
52
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
52
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
52
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
52
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
52
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
52
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
52
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
52
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
52
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
52
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
52
Teplárny Brno, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
52
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
52
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
52
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
52
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
52
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
52
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
52
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
52
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
52
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
52
Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
52
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
52
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
52
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
52
Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
52
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte