Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

V.1. Má spoločnosť na stránke uvedený kontakt alebo formulár na komunikáciu s občanmi (napr. priania a sťažnosti)?

 
Názov
Kategória
V.1
 
1
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
1 b.ánoviď link viď link
1
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
1 b.ánoviď link
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
BBC
štátna
1 b.ánoviď link
1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
ČEPS, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
České dráhy, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link viď link
1
De Volksbank
štátna
1 b.ánoviď link
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
1 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
1 b.áno infolinka viď link
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
1 b.áno pomenované ako "Vaše názory" viď link
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
1 b.áno formulár viď link
1
Horezza, a.s.
štátna
1 b.áno Sekcia Napíšte nám viď link
1
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link viď link
1
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
1 b.áno Všeobecné informácie viď link Podnety a sťažnosti viď link
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
1 b.áno formulár viď link
1
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno kontakt aj s komentárom, možnosť podať pripomienku viď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
1 b.ánoviď link
1
NI Water
štátna
1 b.áno aj sociálne médiá viď link viď link
1
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1 b.ánoviď link viď link
1
OKTE, a.s
štátna
1 b.ánoviď link
1
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1
Port of Rotterdam
mestská
1 b.ánoviď link
1
Posti Group Corporation
štátna
1 b.ánoviď link
1
Postnord
štátna
1 b.ánoviď link
1
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
1 b.áno formulár pre problémy aj správy viď link
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
1 b.ánoviď link
1
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
1 b.áno formulár viď link
1
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
1 b.ánoviď link
1
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
1 b.ánoviď link
1
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
1 b.ánoviď link
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
Stadtwerke München
mestská
1 b.ánoviď link
1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
1 b.ánoviď link
1
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1
Teplárny Brno, a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
1 b.áno označené ako "Korešpondenčná adresa" viď link
1
Transport for London
mestská
1 b.ánoviď link
1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
1 b.ánoviď link
1
Vattenfall
štátna
1 b.áno aj sociálne médiá viď link
1
Verejné prístavy, a.s.
štátna
1 b.áno aj opis podania sťažností a návrhu viď link
1
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
1 b.ánoviď link
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
1 b.ánoviď link
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
1 b.ánoviď link
1
VR Group
štátna
1 b.áno aj sociálne médiá viď link
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.ánoviď link
1
Železnice Slovenskej republiky
štátna
1 b.ánoviď link viď link viď link
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
1 b.ánoviď link
Priemer
0,76 b.
77
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne len všeobecný email bez komentára viď link
77
BIONT, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne chýba všeobecný kontakt, iba kontakt a infolinka ohľadom prípravkov viď link viď link
77
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne iba všeobecný email bez komentára viď link
77
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne iba všeobecný email, preklik na formulár "Vaše otázky" nefunguje viď link
77
ENERGO-SK, a.s.
župná
0,5 b.čiastočne všeobecný telefonický kontakt bez komentára viď link
77
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný email bez komentára viď link
77
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne iba všeobecný kontakt bez komentára viď link
77
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
77
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
77
MH Invest, s.r.o.
štátna
0,5 b.čiastočne formulár je určený pre potencionálnych investorov viď link
77
MsBP
mestská
0,5 b.čiastočne všeobecný email bez komentára viď link
77
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
77
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
77
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
77
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný email bez komentára viď link
77
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
77
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný email bez komentára viď link
77
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný telefonický kontakt, emailový kontakt na sekretariát nie je označený ako všeobecný kontakt viď link
77
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný email bez komentára viď link
77
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
77
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
77
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
77
TEHOS, s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
77
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
77
TERMÁL s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
77
Transpetrol, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
77
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
77
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne všeobecný kontakt bez komentára viď link
77
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne všeobecný telefonický kontakt, chýba všeobecný emailový kontakt, bez komentára viď link
77
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne označené ako zakaznik@vodarne.eu bez komentára viď link
77
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne všeobecný email bez komentára viď link
108
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie chýba všeobecný kontakt viď link
108
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie chýba všeobecný kontakt viď link
108
EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie email podľa popisu slúži pre nahlasovanie porúch viď link
108
Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie chýba všeobecný kontakt viď link
108
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie kontakt na sekretariát nie je označený ako všeobecný kontakt viď link
108
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie chýba všeobecný kontakt viď link
108
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie chýba všeobecný kontakt viď link
108
MBB a.s.
mestská
0 b.nie chýba všeobecný kontakt viď link
108
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie kontakt na sekretariát nie je označený ako všeobecný kontakt viď link
108
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie chýba všeobecný kontakt viď link
108
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie chýba všeobecný kontakt viď link
108
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie chýba všeobecný kontakt viď link
108
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie chýba všeobecný kontakt viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte