Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

IV.6. Poskytla spoločnosť informácie o odmenách členov jej kontrolného orgánu (napríklad členov dozornej rady, správnej rady)?

 
Názov
Kategória
IV.6
 
1
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
2 b.áno žiadne odmeny
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 6856,87 a dvaja členovia 6304,29 eur za rok 2018
1
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
2 b.áno člen 5400 eur
1
BARDTERM, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 1288 eur, traja členovia 1017 eur a jeden člen 1048 eur za rok
1
BBC
štátna
2 b.áno strana 107 viď link
1
BIONT, a.s.
štátna
2 b.áno predseda bez odmeny, členovia 15816 eur za rok
1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno každý 600 eur/mesiac
1
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 800 eur, členovia 1950 eur za rok 2018
1
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 1941,94 eur, členovia do 10.12. 970,97 eur; potom 61,03 eur x 2 pre dvoch členov
1
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda aj členovia 150 eur/rok/člen
1
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
2 b.áno dozorná rada 0 eur
1
De Volksbank
štátna
2 b.ánoviď link
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
2 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 9600 eur, podpredseda 8400 eur, členovia 56504 (spolu) eur za rok
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 4740 eur, podpredsedu nemá, 5 členov 17464 eur za rok
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.áno všetci bez odmeny
1
EMKOBEL, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 8556,8 eur, členovia sumárne 21244,62 eur za rok
1
Enerbyt s.r.o.
mestská
2 b.áno dozorná rada odmeny 0 eur
1
ENERGO-SK, a.s.
župná
2 b.áno predseda 4095,46 eur, podpredseda 1620 eur, členovia 7461,82 eur
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno paušálne predseda 1200 eur a členovia 700 eur
1
Horezza, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 0 eur, členovia 1416,12 eur za rok
1
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
2 b.áno predseda 3000 eur, 3 členovia á 1800 eur za rok, 2 členovia bez odmeny - vo výročnej správe
1
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
2 b.áno predseda bez odmeny - štátny zamestnanec, všetci členovia sumárne 7643,01 eur za rok
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno predseda bez nároku na odmenu, členovia á 3200 eur /rok a podiel na zisku 1046 eur
1
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2 b.áno predseda bez odmeny, odmeny členov vo výročnej správe - 1 člen 1711,22 eur za rok
1
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
2 b.áno predseda bez odmeny, členovia 5357,74 eur
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
2 b.áno odkaz na výročnú správu, od str. 18 viď link
1
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno predseda a 7 členov á 533,95 eur, jeden člen 157,22 eur (kratšie obdobie)
1
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno odmeny neboli schválené
1
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 9958 eur, člen 7967 eur za rok
1
MBB a.s.
mestská
2 b.áno predseda 490 eur za rok, členovia sumár 1470 eur za rok (147/člen/zasadnutie)
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno predseda 2488, členovia 4996 eur
1
MH Invest, s.r.o.
štátna
2 b.áno funkcie nie sú odplatné
1
MsBP
mestská
2 b.áno predseda 1505 eur, členovia 1132,30 eur
1
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
2 b.áno predseda 0 eur, dvaja členovia á 1200 eur za rok
1
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2 b.áno bez odmeny
1
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 0 eur, podpredseda 8400 eur, člen 7200 eur za rok
1
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno predseda a podpredseda 0 eur, členovia 2695 eur
1
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
2 b.áno žiadne odmeny
1
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
2 b.áno žiadne odmeny
1
Posti Group Corporation
štátna
2 b.ánoviď link
1
Postnord
štátna
2 b.ánoviď link
1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
2 b.áno predseda je poslanec NRSR - bez odmeny, členovia 7169,76 eur ročne
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2 b.áno odmeny predseda Rady RTVS 17172 eur, podpredseda 15264 eur, člen 11448 eur za rok
1
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 531,12 eur a 4 členovia 2124,48 eur
1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.áno odmena predsedu, podpredsedu a člena je 1027 eur za rok, sumárne 12324 eur za rok 2018
1
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 0 eur, podpredseda 6296,4 eur , 2 členovia 9158,4 eur za rok
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2 b.áno predseda a podpredseda bez odmeny - štátny zamestnanec, 7 členov spolu 41976 eur a tantiémy 35000 eur za rok
1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2 b.áno predseda 7193,33 eur, všetci členovia sumárne 27120 eur za rok
1
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 597,50 eur za rok, členovia 464,72 eur za rok
1
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
2 b.áno predseda 1080 eur mesačne, členovia 600 eur mesačne
1
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
2 b.áno predseda ani členovia nie sú odmeňovaní
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.áno všetci členovia aj predseda - štátni zamestnanci bez odmeny
1
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 265,6 eur za rok, členovia 32,20 eur/účasť/člen = sumárne všetci členovia 594,9 eur za rok
1
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno predseda 416,67 eur mesačne, člen 312,50 eur mesačne
1
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda aj každý člen poberá 1000 eur za rok
1
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
2 b.áno predsedníčka rovnako ako členovia, dozornej rade celkovo vyplatené 3740 eur za rok
1
TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 99 eur, členovia 264 eur
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 2145 eur za rok, člen 1077 eur za rok
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link predseda 13941,48 eur za rok, 2 členovia á 929,43 eur /mesačne, súhrnne členovia 22306,32 eur za rok
1
TERMÁL s.r.o.
mestská
2 b.áno neboli vyplatené žiadne odmeny
1
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno predseda Správnej rady TASR 14310 eur, podpredseda 12592 eur, traja členovia 31344 eur za rok
1
Transport for London
mestská
2 b.ánoviď link viď link
1
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 7170 eur, podpredseda 6771,6 eur, člen 6373,2 eur za rok
1
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno dvaja členovia á 6000 eur za rok, ostatní bez odmeny
1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno predseda 3255 eur a členovia 3059 eur za rok
1
Vadaš s.r.o.
mestská
2 b.áno všetci 0 eur
1
Vattenfall
štátna
2 b.ánoviď link
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 6869 eur, členovia 4579 eur za rok
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
2 b.áno predseda 830 eur mesačne, podpredseda a 2 členovia 565 eur mesačne, podiel na zisku za rok 2018 ešte nebol vyplatený
1
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
2 b.áno predseda nie je odmeňovaný, člen 1200 eur za rok
1
VR Group
štátna
2 b.ánoviď link
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
2 b.áno predseda nepoberal odmenu, podpredseda 15277,20 eur, 4 členovia 50922 eur a 4 členovia bez odmeny za rok
1
Železnice Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno predseda 25098 eur, podpredseda 22588 eur, ostatní členovia spolu 40156,80 eur za rok
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.áno predseda celkom 690,03 eur mesačne, podpredseda 625,75 eur mesačne, člen 486,35 eur mesačne
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 8870 eur, podpredseda bezodplatne, každý člen 5918 eur - štátnym zamestnancom sa nevypláca
Priemer
1,38 b.
77
OKTE, a.s
štátna
1 b.čiastočne iba súhrnný údaj o odmenách členov orgánov spoločnosti v rámci účtovnej závierky 2018, str. 55 vo výročnej správe 2019 viď link
77
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
1 b.čiastočne odporučili obrátiť sa na zakladateľa, vo výročnej správe str. 29 uvedená odmena členov dozornej rady 41760 eur
79
ČD Cargo, a.s.
štátna
0 b.nie
79
ČEPS, a.s.
štátna
0 b.nie
79
České dráhy, a.s.
štátna
0 b.nie
79
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali nezískali ich súhlas
79
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
79
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
79
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na crz.gov.sk , neodkázali na konkrétne zmluvy
79
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
79
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.neodpovedali uviedli, že povinnou osobou je MFSR - nemáme informáciu o tom, že by sa na MFSR obrátili
79
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie neposkytla informáciu, obrátili sa na Ministerstvo dopravy
79
NI Water
štátna
0 b.nie
79
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie uvádzajú, že dotknuté osoby neposkytla súhlas so zverejnením, predseda odmenu nepoberá
79
Port of Rotterdam
mestská
0 b.nie
79
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odvolanie na nezískanie súhlasu dotknutých osôb
79
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
79
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie odvolanie na nezískanie súhlasu dotknutých osôb
79
Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na zmluvu na crz.gov.sk, ktorá odkazuje na pravidlá odmeňovania - určené všeobecne, nie presná vyplatená suma
79
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie uviedli, že nezískali súhlas dotknutých osôb
79
Stadtwerke München
mestská
0 b.nie
79
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
79
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
79
Teplárny Brno, a.s.
mestská
0 b.nie
79
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
79
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie poskytli pravidlá odmeňovania, nevyčíslili konkrétne vyplatené odmeny
79
Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
79
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
79
Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
79
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
79
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali na danú otázku spoločnosť neodpovedala
79
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali starostovia nepoberajú odmeny, celkové vyplatené odmeny vo výročnej správe 78603 eur dozorná rada a predstavenstvo spolu - nie je možné odlíšiť predsedu a členov
79
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.neodpovedali odpovedali, že ako povinná osoba podľa ust. § 2 ods. 3 infozákona nemajú povinnosť sprístupniť požadované údaje
79
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
79
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali podnet na vydanie rozhodnutia
79
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
113
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
113
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
113
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
113
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
113
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
113
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
113
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
113
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte