Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

IV.5. Poskytla spoločnosť informácie o odmenách členov jej štatutárneho orgánu (napr. členov predstavenstva, konateľov)?

 
Názov
Kategória
IV.5
 
1
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
2 b.áno konateľ plat 0 eur a odmeny 664 eur za rok
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 21888 eur a dvaja členovia 62404 eur za rok 2018
1
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
2 b.áno predseda 29000 eur, 1. podpredseda 9400 eur, 2. podpredseda 0 eur, nemá iných členov
1
BARDTERM, s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ plat 8382 eur a odmena 5952 eur za rok
1
BBC
štátna
2 b.áno strana 107 viď link
1
BIONT, a.s.
štátna
2 b.áno gen. riaditeľ je predsedom - odmena 43205 eur za rok, jeden člen bez odmeny, druhý 32406 eur za rok
1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno predseda 1435 eur/mesiac, podpreseda a členovia 1195 eur/mesiac
1
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ nepoberá plat, odmena 1950 eur za rok 2018
1
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ plat 0 eur, odmena 0 eur
1
De Volksbank
štátna
2 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.áno predseda predstavenstva 38960,64 eur, podpredseda 34090,56 eur, členovia 58440,96 eur za rok
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 10296, členovia 9760 eur za rok
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 4740 eur, podpredseda 3552 eur, 3 členovia 10656 eur za rok
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ plat 41400 eur, odmeny 0 eur
1
EMKOBEL, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 14256,12 eur , členovia sumárne 42489 eur za rok
1
Enerbyt s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ plat 20484 eur za rok, odmena 0 eur
1
ENERGO-SK, a.s.
župná
2 b.áno predseda 3013,64 eur, podpredseda 4577,27 eur, členovia 4493,46 eur
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno námestníci 107561 eur, 106727 eur, 88517 eur a 24000 eur za rok
1
Horezza, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 7788,60 eur za rok, členovia 6648,46 eur
1
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2 b.áno odkázali na nrsr.sk , rozpísané aj vo výročnej správe - predseda 7843,11 eur, člen 2770,67 eur za rok
1
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
2 b.áno odkaz na nrsr.sk, predseda 77621 eur, 1. člen 27302 eur (od júla) , 2. člen 38424 eur za rok
1
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 7411,53 eur, členovia 5281,59 eur za rok
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
2 b.áno odkaz na výročnú správu, od str. 18 viď link
1
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno bez odmien- verejné funkcie, okrem podpredsedu 714 eur
1
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 13941 eur, 1. člen 11950 eur, 2. člen 11243 eur za rok
1
MBB a.s.
mestská
2 b.áno predseda 500 eur brutto, členovia 400 eur brutto
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno predseda 10728 eur, členovia 19302 eur
1
MH Invest, s.r.o.
štátna
2 b.áno konateľ plat 42000 eur brutto, odmena 4500 eur za rok
1
MsBP
mestská
2 b.áno konateľ nemá plat, odmena 4721 eur
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
2 b.áno odkazy na konkrétne osoby na nrsr.sk, predseda 116179 eur, podpredseda 42297 eur, 3 členovia á 36211 eur a 4. člen 36261 eur
1
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2 b.áno dvaja konatelia každý 3000 eur za rok, odmeny 0 eur
1
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 12960 eur, podpredseda 9600 eur, člen 8640 eur za rok
1
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
2 b.áno predseda plat 20400 eur a odmeny 12000 eur, jedna platená členka 8400 eur za rok
1
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ plat 0 eur, odmena 4800 eur za rok
1
Posti Group Corporation
štátna
2 b.ánoviď link
1
Postnord
štátna
2 b.ánoviď link
1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
2 b.áno 1000 eur predseda, 5311,14 eur členovia predstavenstva ročne
1
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 4169,97 eur a 2 členovia 8339,94 eur
1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.áno odkaz na nrsr.sk, predseda 22896 eur, podpredseda 20606 eur, 5 členov á 19462 eur
1
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 20034 eur, podpredseda 17172 eur, členovia 14305,5 eur za rok
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
2 b.áno podľa nrsr.sk predseda 20488 eur, ostatní členovia sumárne za rok 79688 eur
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2 b.áno predseda odmena 22896 a tantiémy 22600 eur, podpredseda odmena 20034 eur a tantiémy 21000 eur, 3 členovia spolu 42930 eur a tantiémy spolu 57000 eur za rok
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2 b.áno uviedli, že sú dohľadateľné na stránke NRSR - predseda 115416 eur, podpredseda 101551 eur, členovia - 32023 eur, 92070 eur a 97507 eur za rok
1
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
2 b.áno celková ročná odmena konateľa 3585 eur
1
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
2 b.áno predseda 17941,48 eur, ostatní členovia nie sú odmeňovaní
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.áno predseda súhrnne 43232,4 eur, člen 33809,72 eur za rok a druhý člen štátny zamestnanec bez odmeny
1
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
2 b.áno plat 2000 eur mesačne, odmena 7419,81 eur za rok
1
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno predseda 416,67 eur mesačne, podpredseda 312,50 eur mesačne, člen 312,50 eur mesačne
1
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ nepoberá plat, odmeny 41100 eur za rok
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.áno odmena konateľa za rok 10728 eur, plat riaditeľa za rok 24144 eur (do 10.12. obe funkcie rovnaká osoba, potom dve) ; pohyblivá odmena 9657,60 eur vyplatená za rok 2018
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link predsedom je gen. riaditeľ odmena 13941,48 eur za rok, 2 členovia á 929,43 eur /mesačne, súhrnne členovia 22306,32 eur za rok
1
TERMÁL s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ pracoval bezodplatne
1
Transport for London
mestská
2 b.ánoviď link viď link
1
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 9958,2 eur , podpredseda 8763,24 eur, člen 7966,56 eur za rok
1
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno predseda 18000 eur, podpredseda 12000 eur, člen 880 eur, ďalší členovia bez odmeny
1
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ plat 2311 eur mesačne, odmeny 27700 eur za rok
1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno predseda 8400 eur, podpredseda 5718 eur a členovia (okrem starostov) 5718 eur za rok
1
Vadaš s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ hrubý ročný plat 24952,57 eur a odmena 1685 eur
1
Vattenfall
štátna
2 b.ánoviď link
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 14882,40 eur , členovia 12593 eur za rok
1
VR Group
štátna
2 b.ánoviď link
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
2 b.áno predseda do konca septembra 37486,63 eur a nový od októbra 12590,60 eur; podpredseda 44565 eur za rok, 2 členovia celkovo 76401 eur za rok
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 13052 eur, podpredseda 11420 eur, člen 9812 eur, člen 9789 eur ročne
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 13330 eur, podpredseda 11793 eur, člen 10395 eur za rok
Priemer
1,35 b.
65
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
1 b.čiastočne za nové vedenie 608,9 eur
65
OKTE, a.s
štátna
1 b.čiastočne iba súhrnný údaj o odmenách členov orgánov spoločnosti v rámci účtovnej závierky 2018, str. 55 vo výročnej správe 2018 viď link
65
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne predseda 0 eur, podpredseda neudelil súhlas so sprístupnením, členovia 15934 eur za rok
68
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie neposkytli údaje o konateľovi (infozákon §3 ods 2)
68
ČD Cargo, a.s.
štátna
0 b.nie
68
ČEPS, a.s.
štátna
0 b.nie
68
České dráhy, a.s.
štátna
0 b.nie
68
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
0 b.nie
68
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
68
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
68
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
68
NI Water
štátna
0 b.nie
68
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie uvádzajú, že dotknuté osoby neposkytla súhlas so zverejnením
68
Port of Rotterdam
mestská
0 b.nie
68
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odvolanie na nezískanie súhlasu dotknutých osôb
68
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
68
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie odvolanie na nezískanie súhlasu dotknutých osôb
68
Stadtwerke München
mestská
0 b.nie
68
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
68
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
68
Teplárny Brno, a.s.
mestská
0 b.nie
68
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
68
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie poskytli pravidlá odmeňovania, nevyčíslili konkrétne vyplatené odmeny
68
Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
68
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
68
Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
68
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
68
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali na danú otázku spoločnosť neodpovedala
68
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali starostovia nepoberajú odmeny, celkové vyplatené odmeny vo výročnej správe 78603 eur dozorná rada a predstavenstvo spolu - nie je možné odlíšiť predsedu a členov
68
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.neodpovedali odpovedali, že ako povinná osoba podľa ust. § 2 ods. 3 infozákona nemajú povinnosť sprístupniť požadované údaje
68
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
68
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali podnet na vydanie rozhodnutia
68
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
98
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
98
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
98
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
98
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
98
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
98
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
98
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
98
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
98
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
98
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
98
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
98
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
98
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
98
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
98
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
98
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
98
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
98
TEHOS, s.r.o.
mestská
98
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
98
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
98
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
98
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
98
Železnice Slovenskej republiky
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte