Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

IV.4. Poskytla spoločnosť informácie o platoch a odmenách jej riaditeľa?

 
Názov
Kategória
IV.4
 
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.áno plat 17748 eur a odmeny 34787 eur za rok 2018
1
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
2 b.áno plat 2500 eur / január 2018 , odmena 2500 eur
1
BBC
štátna
2 b.áno strana 107 viď link
1
BIONT, a.s.
štátna
2 b.áno plat 57294,53 eur za rok, odmeny nie sú vyplácané
1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno plat 4100 eur mesacne, odmeny 48752,28 eur za rok 2018
1
De Volksbank
štátna
2 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.áno plat 55087,96 eur za rok , žiadne odmeny
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno plat 25740 eur, odmeny (40% platu) 10296 eur za rok 2018
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno plat 23135,08 eur za rok, odmena 9777,08 eur za rok
1
EMKOBEL, a.s.
mestská
2 b.áno riaditeľ plat 44369,37 eur, odmena 13506,06 eur za rok
1
ENERGO-SK, a.s.
župná
2 b.áno riaditeľ plat 19993,11 eur a odmena 828,80 eur
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno generálny riaditeľ plat 102887 eur za rok
1
Horezza, a.s.
štátna
2 b.áno plat 30000 eur za rok
1
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
2 b.áno 43302 eur - uvedené vo výročnej správe
1
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
2 b.áno plat 31088,22 eur, odmena 6217 eur a podiel na hosp. výsledku 2017 eur
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno plat 3100 eur/mesiac do 14.3. potom 3400 eur/mesiac; odmeny 6443 eur /rok a podiel zo zisku 20927 eur
1
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno plat 72055,17 eur, odmena 10679 eur
1
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno plat 27600 eur a odmeny 13800 eur za rok
1
MBB a.s.
mestská
2 b.áno plat 2500 eur brutto, odmena 1650 eur za rok
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno plat 35626,37 eur, odmeny 3760,60 eur za rok
1
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
2 b.áno riaditeľ plat 2316 eur/mesiac, odmeny 5068 eur a podiel na zisku 1183 eur za rok 2018
1
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno plat 59276,98 eur brutto za rok, odmeny 0 eur
1
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno plat 28444,67 eur za rok, odmeny 4699 eur a podiel na zisku 1237 eur
1
Posti Group Corporation
štátna
2 b.ánoviď link
1
Postnord
štátna
2 b.ánoviď link
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2 b.áno plat 50661 eur, odmena 45288 eur za rok
1
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
2 b.áno plat 2827 eur, odmeny 2990 eur
1
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2 b.áno plat 50400 eur, odmeny 24360 eur za rok
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2 b.áno plat 49101,31 eur a tantiémy 22972,80 eur za rok
1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2 b.áno plat 42418,5 eur, odmeny 26400 eur za rok
1
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
2 b.áno výročná správa 2018 str. 29: plat 32362 eur, odmena 0 eur za rok 2018
1
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
2 b.áno plat 2800 eur mesačne, odmena 0 eur
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.áno plat súhrnne 30644,56 eur , odmeny 10120 eur za rok
1
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno výkonný riaditeľ plat 2500 eur mesačne, odmena 75% ročnej mzdy
1
TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.áno plat 30390 eur, odmena 9728,28 eur
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.áno gen. riaditeľ plat 37978,50 eur za rok a odmeny 18150 eur za rok
1
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno plat 47694,73 eur za rok, odmeny 31382 eur za rok
1
Transport for London
mestská
2 b.ánoviď link viď link
1
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno plat generálneho riaditeľa 82044 eur za rok - žiadne odmeny
1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno gen. riaditeľ plat 28547,72 eur a odmeny 21134,44 eur za rok
1
Vattenfall
štátna
2 b.ánoviď link
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2 b.áno gen. riaditeľ plat 24863 eur a odmeny 8000 eur za rok
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
2 b.áno plat generálneho riaditeľa 3300 eur mesačne, odmena za rok 2018 ešte nebola vyplatená
1
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
2 b.áno plat generálneho riaditeľa 35880 eur za rok, odmena 5000 eur za rok
1
VR Group
štátna
2 b.ánoviď link
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
2 b.áno generálny riaditeľ do konca septembra 42623,86 eur , nová gen. riaditeľka od októbra 15086,59 eur , neboli vyplatené žiadne odmeny
1
Železnice Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno plat 4183 eur mesačne, o odmenách za rok 2018 minister zatiaľ nerozhodol
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.áno plat 124348 eur, bez odmien
Priemer
1,06 b.
49
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
1 b.čiastočne pri plate odkaz na nrsr.sk, v kolónke "Iné" nie je možné jednoznačne určiť plat za túto funkciu; uviedli odmenu 3926 eur a podiel zo zisku 1258 eur za rok
49
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
1 b.čiastočne 2,8 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, odmena min. vo výške priemerného platu - nevieme aká konkrétna odmena bola vyplatená
49
Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.čiastočne plat odkaz na zmluvu 3000 eur mesačne, odmena odkaz na nrsr.sk , nie je možné presne odlíšiť koľko je odmena za výkon funkcie riaditeľa vs. iné funkcie
52
ČD Cargo, a.s.
štátna
0 b.nie
52
ČEPS, a.s.
štátna
0 b.nie
52
České dráhy, a.s.
štátna
0 b.nie
52
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
0 b.nie
52
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
52
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
52
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie odkázali na nrsr.sk, v kolónke "Iné" nie je možné odlíšiť plat a odmenu za funkciu riaditeľa a prípadné ďalšie príjmy (mesačný plat uvedený vo výročnej správe s údajom "Iné" nesedí)
52
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na nrsr.sk, v kolónke "Iné" nie je možné jednoznačne odlíšiť plat a odmeny za výkon funkcie riaditeľa, prípadne iné príjmy
52
Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz viď link , v kolónke "Iné" môžu byť aj iné príjmy, nie je možné jasne odlíšiť
52
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie plat nesprístupnili, odmena žiadna
52
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
52
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie odkaz na priznanie na stránke NRSR, plat a odmena riaditeľa je zaradená do sekce "Iné" , kde ju nemožno jednoznačne oddeliť od iných príjmov
52
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie odkaz na nrsr.sk , v kolónke "Iné" nie je možné jednoznačne odlíšiť plat a odmenu za funkciu riaditeľa a prípadné iné príjmy
52
NI Water
štátna
0 b.nie
52
OKTE, a.s
štátna
0 b.nie
52
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie uvádzajú, že dotknutá osoba neposkytla súhlas so zverejnením
52
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odvolali sa na neposkytnutie súhlasu dotknutej osoby
52
Port of Rotterdam
mestská
0 b.nie
52
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odvolanie na nezískanie súhlasu dotknutej osoby
52
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
52
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie odvolanie na nezískanie súhlasu dotknutej osoby
52
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na nrsr.sk, v kolónke "Iné" nie je možné jednoznačne odlíšiť plat a odmeny za výkon funkcie riaditeľa a prípadné iné príjmy
52
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie informáciu neposkytli - uviedli, nezískali súhlas dotknutej osoby
52
Stadtwerke München
mestská
0 b.nie
52
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
52
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
52
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie odpovedali, že prostriedky nie sú vyplácané z verejných zdrojov. Odkaz na nrsr.sk. V kolónke "Iné" nie je možné odlíšiť plat a odmeny za výkon tejto fukncie a prípadné iné príjmy
52
Teplárny Brno, a.s.
mestská
0 b.nie
52
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
52
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie poskytli pravidlá odmeňovania, nevyčíslili konkrétne vyplatené odmeny
52
Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
52
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
52
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali s poukazom na paragraf 9 bod 3 infozákona
52
Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
52
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
52
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali na danú otázku spoločnosť neodpovedala
52
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali informáciu neposkytli
52
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.neodpovedali odpovedali, že ako povinná osoba podľa ust. § 2 ods. 3 infozákona nemajú povinnosť sprístupniť požadované údaje
52
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
52
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali informáciu o nesprístupnení odoslali Ministerstvu dopravy
52
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali podnet na vydanie rozhodnutia
52
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
94
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
94
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
94
BARDTERM, s.r.o.
mestská
94
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
94
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
94
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
94
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
94
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
94
Enerbyt s.r.o.
mestská
94
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
94
MH Invest, s.r.o.
štátna
94
MsBP
mestská
94
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
94
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
94
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
94
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
94
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
94
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
94
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
94
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
94
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
94
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
94
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
94
TERMÁL s.r.o.
mestská
94
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
94
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
94
Vadaš s.r.o.
mestská
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte