Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

IV.3. Zverejňuje spoločnosť na stránke životopisy členov jej štatutárneho a kontrolného orgánu?

 
Názov
Kategória
IV.3
 
1
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
4 b.ánoviď link
1
BBC
štátna
4 b.ánoviď link viď link
1
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.áno chýba životopis jedného člena dozornej rady viď link
1
ČEPS, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link viď link
1
De Volksbank
štátna
4 b.ánoviď link
1
NI Water
štátna
4 b.ánoviď link
1
Port of Rotterdam
mestská
4 b.ánoviď link
1
Postnord
štátna
4 b.ánoviď link
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
4 b.ánoviď link
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link viď link
1
Transport for London
mestská
4 b.ánoviď link
1
Vattenfall
štátna
4 b.ánoviď link
1
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
15
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link viď link
15
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.čiastočne niektoré životopisy boli dostupné do výmeny orgánov v spetembri 2019 nedostupné viď link
15
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
15
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady a jedného člena Rady banky viď link
15
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
15
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
15
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
15
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
15
Posti Group Corporation
štátna
2 b.čiastočne len pre predstavenstvo viď link viď link
15
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
15
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
15
TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne dáta nenájdené 29.7. viď link
15
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link viď link
15
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link viď link
15
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link viď link
15
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.čiastočne životopisy sú bez špecifikácií, chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link viď link
Priemer
0,73 b.
31
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
31
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
31
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
31
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 15.7.
31
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
31
BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
31
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
31
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
31
ČD Cargo, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link viď link
31
České dráhy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link viď link
31
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
31
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
31
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
31
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie jediný životopis je riaditeľa riadenia dopravy viď link viď link
31
EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
31
Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
31
ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
31
Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
31
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
31
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
31
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
31
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
31
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
31
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
31
Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
31
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
31
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
31
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
31
MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
31
MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
31
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
31
MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
31
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. viď link
31
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
31
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
31
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
31
OKTE, a.s
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
31
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
31
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
31
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
31
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. viď link
31
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
31
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
31
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
31
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
31
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. viď link viď link
31
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
31
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
31
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
31
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
31
Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7. viď link
31
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
31
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
31
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
31
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
31
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7.
31
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
31
Stadtwerke München
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
31
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
31
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
31
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
31
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
31
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
31
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
31
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
31
Teplárny Brno, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
31
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
31
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
31
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
31
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7. viď link
31
Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
31
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
31
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
31
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
31
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
31
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
31
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
31
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
31
Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
31
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
31
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
31
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
31
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
31
VR Group
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
31
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
31
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
31
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
31
Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7.
31
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
31
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte