Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

IV.2. Zverejňuje spoločnosť na stránke životopis riaditeľa obsahujúci informácie o jeho dosiahnutom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných pozíciách a doterajších členstvách v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií?

 
Názov
Kategória
IV.2
 
1
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
8 b.ánoviď link
1
BBC
štátna
8 b.ánoviď link
1
ČEPS, a.s.
štátna
8 b.ánoviď link viď link
1
De Volksbank
štátna
8 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
8 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
8 b.ánoviď link
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
8 b.ánoviď link
1
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
8 b.ánoviď link
1
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
8 b.ánoviď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
8 b.ánoviď link
1
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
8 b.ánoviď link viď link
1
Port of Rotterdam
mestská
8 b.ánoviď link
1
Posti Group Corporation
štátna
8 b.ánoviď link
1
Postnord
štátna
8 b.ánoviď link
1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
8 b.ánoviď link
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
8 b.ánoviď link
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
8 b.ánoviď link
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
8 b.ánoviď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
8 b.ánoviď link
1
Transport for London
mestská
8 b.ánoviď link
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
8 b.ánoviď link
1
Vattenfall
štátna
8 b.ánoviď link
1
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
8 b.ánoviď link
1
VR Group
štátna
8 b.ánoviď link
25
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.čiastočne chýbajú informácie o doterajších členstvách v obchodných spoločnostiach alebo neziskových organizáciách viď link
25
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
4 b.čiastočne chýbajú informácie o doterajších členstvách v obchodných spoločnostiach alebo neziskových organizáciách viď link
25
NI Water
štátna
4 b.čiastočne chýbajú členstvá v obchodných organizáciách viď link
25
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
4 b.čiastočne chýbajú informácie o obchodných spoločnostiach/orgánoch viď link
25
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
4 b.čiastočne chýbajú informácie o doterajších členstvách v obchodných spoločnostiach alebo neziskových organizáciách viď link
25
TEHOS, s.r.o.
mestská
4 b.čiastočne chýbajú informácie o doterajších členstvách v obchodných spoločnostiach alebo neziskových organizáciách viď link
25
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
4 b.čiastočne chýbajú informácie o doterajších členstvách v obchodných spoločnostiach alebo neziskových organizáciách viď link
25
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
4 b.čiastočne chýba dosiahnuté vzdelanie viď link
25
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
4 b.čiastočne chýbajú informácie o doterajších členstvách v obchodných spoločnostiach alebo neziskových organizáciách viď link
25
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4 b.čiastočne chýbajú informácie o doterajších členstvách v obchodných spoločnostiach alebo neziskových organizáciách viď link
25
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
4 b.čiastočne chýba špecifikácia predchádzajúcich pracovných pozícií a informácie o doterajších členstvách v obchodných spoločnostiach alebo neziskových organizáciách viď link
Priemer
1,97 b.
36
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7. viď link
36
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
36
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
36
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 15.7.
36
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
36
BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
36
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
36
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
36
ČD Cargo, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
36
České dráhy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
36
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
36
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
36
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
36
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie nenájdený životopis generálneho riaditeľa, iba riaditeľa riadenia dopravy
36
EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
36
Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
36
ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
36
Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
36
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
36
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
36
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
36
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
36
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
36
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
36
Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
36
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
36
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
36
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
36
MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
36
MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
36
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
36
MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
36
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. viď link
36
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
36
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
36
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
36
OKTE, a.s
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
36
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
36
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
36
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
36
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. viď link
36
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
36
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
36
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
36
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
36
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. viď link
36
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
36
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
36
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
36
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
36
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
36
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
36
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
36
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7.
36
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
36
Stadtwerke München
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
36
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
36
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7. viď link
36
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
36
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
36
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
36
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
36
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
36
Teplárny Brno, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
36
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
36
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
36
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
36
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7.
36
Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
36
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
36
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
36
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
36
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
36
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
36
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
36
Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
36
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
36
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
36
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
36
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
36
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
36
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
36
Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7. viď link
36
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
36
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte