Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

IV.1. Sú na stránke spoločnosti zverejnené mená jej top manažérov a predstaviteľov štatutárneho a kontrolného orgánu (mimo výročnej správy)?

 
Názov
Kategória
IV.1
 
1
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
7 b.ánoviď link viď link
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1
BARDTERM, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
1
BBC
štátna
7 b.ánoviď link viď link viď link
1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link
1
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
1
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
1
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link viď link
1
ČEPS, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link viď link
1
České dráhy, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link viď link
1
De Volksbank
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
7 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link
1
EMKOBEL, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
1
Enerbyt s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
7 b.ánoviď link
1
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1
MBB a.s.
mestská
7 b.ánoviď link viď link viď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
1
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link
1
MsBP
mestská
7 b.ánoviď link
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
7 b.ánoviď link
1
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1
NI Water
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
1
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link viď link
1
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1
Port of Rotterdam
mestská
7 b.ánoviď link viď link
1
Posti Group Corporation
štátna
7 b.ánoviď link viď link viď link
1
Postnord
štátna
7 b.ánoviď link viď link viď link
1
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
7 b.ánoviď link viď link viď link
1
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link viď link viď link
1
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link
1
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
7 b.ánoviď link
1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
7 b.ánoviď link
1
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
7 b.ánoviď link
1
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link viď link
1
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
1
TEHOS, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link viď link
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link viď link viď link
1
Teplárny Brno, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
1
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1
Transport for London
mestská
7 b.ánoviď link viď link
1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link
1
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link
1
Vattenfall
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link
1
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
1
VR Group
štátna
7 b.áno iba top manažéri viď link viď link viď link viď link
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link
1
Železnice Slovenskej republiky
štátna
7 b.ánoviď link
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
1
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
1
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
Priemer
5,19 b.
74
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
74
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
3,5 b.čiastočne chýbajú členovia predstavenstva a dozorná rada viď link
74
BIONT, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba predstavenstvo a dozorná rada viď link
74
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
74
ENERGO-SK, a.s.
župná
3,5 b.čiastočne chýba predstavenstvo a dozorná rada viď link
74
Horezza, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba predstavenstvo a dozorná rada viď link
74
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
74
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link viď link
74
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
74
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba predstavenstvo a dozorná rada viď link
74
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link stránku je možné scrollovať dole
74
Letisko Sliač, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne len predsedu predstavenstva, ktorý je aj štatutárom viď link
74
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
74
OKTE, a.s
štátna
3,5 b.čiastočne chýba manažment viď link
74
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýbajú členovia kontrolnej rady viď link viď link
74
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3,5 b.čiastočne chýba predstavenstvo a dozorná rada viď link
74
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
74
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
74
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
74
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link viď link
74
Stadtwerke München
mestská
3,5 b.čiastočne len mená riaditeľov viď link
74
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba predstavenstvo a dozorná rada viď link
74
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
74
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
74
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
74
Transpetrol, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba výkonné vedenie viď link
74
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link viď link
74
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3,5 b.čiastočne chýba výkonné vedenie viď link
74
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
3,5 b.čiastočne len vrcholový manažment viď link
74
Vadaš s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
74
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
74
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
106
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
106
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7. viď link
106
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
106
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
106
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
106
MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
106
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
106
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
106
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
106
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7. viď link viď link
106
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
106
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
106
Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
106
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
106
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte