Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

III.5. Zverejňuje spoločnosť ponuky na predaj a prenájom majetku na svojej stránke?

 
Názov
Kategória
III.5
 
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
4 b.áno neuvádza kde viď link
1
BIONT, a.s.
štátna
4 b.áno informácie o ubytovaní www.biont.sk/ubytovanie
1
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.áno zverejnené obchodné verejné súťaže na prenájom viď link
1
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
4 b.áno na svojom webe, webe mesta a v tlači - zaslané kópie
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
České dráhy, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
4 b.ánoviď link viď link viď link
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
4 b.áno v sekcii Verejné obstarávania viď link
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Enerbyt s.r.o.
mestská
4 b.áno momentálne neaktuálne, zaslaný screenshot
1
Horezza, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
4 b.áno v sekcii Aktuality viď link
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.áno v sekcii Aktuality napr. viď link
1
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1
MBB a.s.
mestská
4 b.áno aktuálne nie je žiadna zverejnená viď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
MsBP
mestská
4 b.ánoviď link
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
4 b.ánoviď link viď link
1
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
4 b.áno časť Zverejňovanie viď link
1
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
4 b.ánoviď link viď link
1
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
4 b.ánoviď link
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link viď link
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link viď link
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
4 b.ánoviď link
1
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
4 b.ánoviď link viď link
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
4 b.ánoviď link
1
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
TEHOS, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link a v sekcii Aktuality
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.áno v sekcii Aktuality, zaslané printscreeny z realizovaných ponúk
1
Teplárny Brno, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
TERMÁL s.r.o.
mestská
4 b.áno zaslali pdf s verejnou obchodnou súťažou viď link
1
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
4 b.áno predaj nehnuteľnosti v Starom Smokovci zaslali zverejnené podklady Verejnej obchodnej súťaže
1
Transport for London
mestská
4 b.ánoviď link
1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link momentálne neprebieha žiaden prevod
1
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1
Železnice Slovenskej republiky
štátna
4 b.ánoviď link
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
Priemer
2,19 b.
62
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
2 b.čiastočne doteraz neuverejňovali, ale od augusta 2019 áno
62
Stadtwerke München
mestská
2 b.čiastočne prenájom nie, ale predaj viď link
64
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie nezverejňuje
64
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie odpovedali, že ponuky nezverejňujú
64
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
64
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie nezverejňuje
64
BBC
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11.
64
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie BVS uviedla, že ponuky na webe BVS nezverejňuje
64
ČEPS, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link viď link viď link
64
De Volksbank
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
64
ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie nezverejňuje
64
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie zverejňuje v internom systéme, prípadne v celoštátnej tlači
64
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
64
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie nezverejňuje
64
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
64
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie nezverejňuje, zatiaľ nebol realizovaný predaj majetku
64
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
64
MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie činnosť výlučne zameraná na aktivity súvisiace s projektom strategického parku
64
NI Water
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
64
OKTE, a.s
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
64
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nezverejňujú
64
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie neponúka majetok na prenájom, prevody na žiadosť
64
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie nezverejňujú, lebo nepredávajú
64
Port of Rotterdam
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
64
Posti Group Corporation
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
64
Postnord
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
64
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
64
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie "spoločnosť nepredáva ani neprenajíma majetok", ale v roku 2018 raz predávali
64
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie
64
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie špecifický majetok, realizuje sa s distribučnými spoločnosťami
64
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie nezverejňuje
64
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie nezverejňuje
64
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie tvrdí, že zverejňuje, ale momentálne prevod neprebieha, nemá sekciu na webe
64
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
64
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
64
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie nezverejňuje
64
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
64
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie v danom období nezverejňovali ponuky na svojom webe
64
Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
64
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
64
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie nezverejňuje
64
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nie na svojom webe, ale na špecializovaných portáloch
64
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie nezverejňuje
64
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
64
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dražby sa vyhlasujú v mesačníku Štúrovo a okolie
64
Vattenfall
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
64
Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
64
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
64
VR Group
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
64
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
64
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie majetok predáva ojedinele
64
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
114
EMKOBEL, a.s.
mestská
114
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
114
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
114
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
114
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
114
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
114
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte