Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

II.9. Uvádza spoločnosť na stránke špecifický kontakt pre zasielanie infožiadostí?

 
Názov
Kategória
II.9
 
1
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
2 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno formulár na infožiadosť viď link
1
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
2 b.áno formulár na infožiadosť viď link
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2 b.ánoviď link
1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.áno Kontakt pre infozákon viď link
1
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2 b.áno V časti "Právne" viď link
1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.ánoviď link
1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno označené ako "Poskytovanie všeobecných informácií" viď link
1
Verejné prístavy, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Železnice Slovenskej republiky
štátna
2 b.ánoviď link
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.áno
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
29
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne dáta nenájdené 19.8., kontaktný formulár nie je špecifikovaný aj na účel infozákona
29
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne označené ako "Ako získať informácie" viď link
29
Teplárny Brno, a.s.
mestská
1 b.čiastočne označené ako "jakýkoli typ dotazu" viď link
29
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
1 b.čiastočne označené ako "Všeobecné informácie" viď link
Priemer
0,53 b.
33
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie nefunkčná stránka o slobodnom prístupe k informáciám viď link
33
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
BBC
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
33
BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
ČD Cargo, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
33
ČEPS, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
33
České dráhy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
33
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
De Volksbank
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
33
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
NI Water
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
33
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Port of Rotterdam
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
33
Posti Group Corporation
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
33
Postnord
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
33
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Stadtwerke München
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
33
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Transport for London
mestská
0 b.nieviď link
33
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8., konkrétny kontakt neuvádza viď link
33
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Vattenfall
štátna
0 b.nieviď link
33
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie označené všeobecne ako "Informácie", bez zmienky o zákone viď link
33
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
VR Group
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
33
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
33
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.8.
115
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
115
OKTE, a.s
štátna
115
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
115
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
115
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
115
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte