Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

II.8. Zverejňuje spoločnosť výsledky z rokovaní jej orgánov (valné zhromaždenie, štatutárny, kontrolný orgán)?

 
Názov
Kategória
II.8
 
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
BBC
štátna
2 b.ánoviď link
1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.ánoviď link
1
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1
NI Water
štátna
2 b.ánoviď link
1
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.ánoviď link
1
Posti Group Corporation
štátna
2 b.ánoviď link
1
Postnord
štátna
2 b.ánoviď link
1
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.ánoviď link
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2 b.áno zasadnutia Rady RTVS viď link
1
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
2 b.ánoviď link viď link
1
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.áno umiestnené v podstránke výročných správ viď link
1
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
2 b.ánoviď link
1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
2 b.ánoviď link viď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link viď link viď link
1
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.ánoviď link
1
Transport for London
mestská
2 b.ánoviď link
1
Vattenfall
štátna
2 b.ánoviď link
1
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
23
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
1 b.čiastočne jediná uverejnená zápisnica je z roku 2015 viď link
23
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.čiastočne posledná zápisnica je z roku 2016 viď link
Priemer
0,38 b.
25
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
25
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
25
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
25
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
25
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
25
BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
25
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
25
ČD Cargo, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link viď link
25
ČEPS, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link viď link
25
České dráhy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
25
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
25
De Volksbank
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
25
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
25
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
25
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
25
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
25
EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
25
Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
25
ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
25
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
25
Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
25
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
25
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie chýbajú zápisnice po roku 2014 viď link
25
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
25
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
25
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
25
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
25
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
25
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
25
Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
25
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
25
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
25
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
25
MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
25
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8. viď link
25
MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
25
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
25
MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
25
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
25
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
25
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
25
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
25
OKTE, a.s
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
25
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
25
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
25
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
25
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
25
Port of Rotterdam
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
25
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
25
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
25
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
25
Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7. viď link
25
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7. viď link
25
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
25
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
25
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
25
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
25
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7.
25
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
25
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie iba do roku 2014 viď link
25
Stadtwerke München
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
25
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11 viď link
25
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
25
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 29.7. viď link viď link
25
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
Teplárny Brno, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
25
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
25
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
25
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
25
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
VR Group
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link viď link
25
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7.
25
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
25
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
25
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte