Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

II.7. Špecifikuje spoločnosť na stránke svoju organizačnú štruktúru?

 
Názov
Kategória
II.7
 
1
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
České dráhy, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link viď link
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
2 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno formálna definícia, bod 3 viď link
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.ánoviď link
1
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
2 b.áno opis štruktúry viď link viď link
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1
NI Water
štátna
2 b.ánoviď link
1
OKTE, a.s
štátna
2 b.ánoviď link
1
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Port of Rotterdam
mestská
2 b.ánoviď link
1
Postnord
štátna
2 b.ánoviď link viď link
1
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.ánoviď link
1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link grafické zobrazenie vo VS na str. 41
1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
2 b.ánoviď link
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Stadtwerke München
mestská
2 b.ánoviď link
1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
2 b.ánoviď link
1
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1
TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.ánoviď link
1
Transpetrol, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Transport for London
mestská
2 b.ánoviď link
1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.ánoviď link
1
Vattenfall
štátna
2 b.ánoviď link
1
Verejné prístavy, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
2 b.ánoviď link
1
VR Group
štátna
2 b.ánoviď link
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.ánoviď link
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
Priemer
1,08 b.
50
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
1 b.čiastočne umiestnenie v rámci štruktúry viď link
50
BIONT, a.s.
štátna
1 b.čiastočne vo výročnej správe, strana 22 viď link
50
ČEPS, a.s.
štátna
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 25 viď link
50
De Volksbank
štátna
1 b.čiastočne vo výročnej správe, strana 148 viď link
50
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
1 b.čiastočne vo výročnej správe, strana 7 viď link
50
Enerbyt s.r.o.
mestská
1 b.čiastočne výpis oddelení viď link
50
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
1 b.čiastočneviď link vo výročnej správe, str. 18
50
Letisko Sliač, a.s.
štátna
1 b.čiastočne strana 5 viď link
50
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.čiastočne výpis oddelení viď link
50
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne vo výročných správach viď link
50
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.čiastočne vo výročnej správe, strana 8 viď link
50
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy str. 43 viď link
50
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 11 viď link
50
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1 b.čiastočne výpis oddelení viď link
50
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 10 viď link
50
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne súčasťou výročnej správy, strana 7 viď link
50
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 6 viď link
50
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
1 b.čiastočne výpis oddelení viď link
50
Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.čiastočne súčasťou výročnej správy, strana 18 - 19 viď link
50
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
1 b.čiastočne výpis oddelení viď link
50
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 6 viď link
50
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 10 viď link
50
Teplárny Brno, a.s.
mestská
1 b.čiastočne vzťahy v rámci koncernu mestských firiem viď link
50
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
1 b.čiastočne súčasťou výročnej správy, strana 34 viď link
50
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 6 viď link
50
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 31 viď link
50
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 5 viď link
50
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 11 viď link
50
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne súčasť výročnej správy, strana 9 viď link
50
Železnice Slovenskej republiky
štátna
1 b.čiastočne vo výročnej správe viď link str. 12
50
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
1 b.čiastočneviď link vo výročnej správe, strana 98 viď link
81
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
81
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie chýbajúci obrázok viď link
81
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7., VS nie je na stránke
81
BBC
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
81
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7. viď link
81
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie nečitateľné rozlíšenie obrázka viď link
81
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
81
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
81
EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
81
ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
81
Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
81
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
81
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
81
MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
81
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie nefunkčný link viď link
81
MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. , VS nie je na stránke
81
MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. viď link , výročná správa nie je na stránke
81
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
81
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
81
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
81
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
81
Posti Group Corporation
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
81
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
81
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
81
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
81
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
81
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
81
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
81
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
81
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
81
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
81
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
81
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
81
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. , na dotazník neodpovedali
81
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
81
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
81
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. , výročná správa nie je na stránke
81
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
81
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
81
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte