Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

II.6. Zverejňuje spoločnosť základné dokumenty o jej fungovaní ako sú stanovy/spoločenská zmluva/štatút/zakladateľská listina?

 
Názov
Kategória
II.6
 
1
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
2 b.ánoviď link
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.áno stanovy viď link
1
BBC
štátna
2 b.ánoviď link
1
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.áno zakladateľská listina viď link
1
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.áno zakladateľská listina viď link
1
České dráhy, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
De Volksbank
štátna
2 b.áno "Articles of Association" viď link
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno stanovy viď link
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno stanovy viď link
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno zákon o Eximbanke viď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno kolektívna zmluva a stanovy viď link viď link
1
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
2 b.áno stanovy, zakladateľská listina viď link viď link
1
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
2 b.áno zakladateľská listina viď link
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2 b.áno štatút viď link
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
2 b.ánoviď link
1
TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.áno zakladateľská listina a stanovy viď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno zákon o Tlačovej agentúre a štatút viď link viď link
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.áno Stanovy viď link
Priemer
0,32 b.
20
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
20
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 18.7. viď link
20
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
20
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
20
BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
20
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
20
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
20
ČD Cargo, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
20
ČEPS, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
20
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
20
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
20
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
20
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
20
EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
20
Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
20
ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
20
Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
20
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
20
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
20
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
20
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
20
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
20
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
20
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
20
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
20
Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
NI Water
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
20
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
OKTE, a.s
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
20
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7. viď link
20
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
Port of Rotterdam
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
20
Posti Group Corporation
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
20
Postnord
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
20
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
20
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
20
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
20
Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7. viď link
20
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
20
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
20
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
20
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
20
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
20
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 29.7.
20
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
20
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
20
Stadtwerke München
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
20
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11 viď link
20
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
20
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Teplárny Brno, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
20
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Transport for London
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
20
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
20
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Vattenfall
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
20
Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
VR Group
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
20
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie kolektívna zmluva, chýba zákon o ŽSR alebo štatút viď link
20
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
20
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte