Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

II.2. Dá sa vo výročnej správe vyhľadávať a kopírovať?

 
Názov
Kategória
II.2
 
1
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
4 b.ánoviď link viď link
1
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
4 b.ánoviď link
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
BBC
štátna
4 b.ánoviď link
1
BIONT, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link viď link
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
ČEPS, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
České dráhy, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
De Volksbank
štátna
4 b.ánoviď link
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
4 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Enerbyt s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
ENERGO-SK, a.s.
župná
4 b.ánoviď link
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
4 b.ánoviď link
1
Horezza, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
MBB a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
MH Invest, s.r.o.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
4 b.ánoviď link
1
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
NI Water
štátna
4 b.ánoviď link
1
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
4 b.áno okrem účtovnej závierky a poznámok k nej viď link
1
OKTE, a.s
štátna
4 b.ánoviď link
1
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Port of Rotterdam
mestská
4 b.ánoviď link
1
Posti Group Corporation
štátna
4 b.ánoviď link
1
Postnord
štátna
4 b.ánoviď link
1
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
4 b.ánoviď link
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
4 b.ánoviď link
1
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
4 b.ánoviď link
1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
4 b.ánoviď link
1
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
4 b.ánoviď link
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Stadtwerke München
mestská
4 b.ánoviď link
1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
4 b.ánoviď link
1
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Teplárny Brno, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
TERMÁL s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Transpetrol, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Transport for London
mestská
4 b.ánoviď link
1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
4 b.ánoviď link
1
Vattenfall
štátna
4 b.ánoviď link
1
Verejné prístavy, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1
VR Group
štátna
4 b.ánoviď link
1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
4 b.ánoviď link
1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1
Železnice Slovenskej republiky
štátna
4 b.ánoviď link
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
Priemer
3,33 b.
100
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne rozpoznávanie textu je chybné, kopírovanie a vyhľadávanie nefunguje plne viď link
100
MsBP
mestská
2 b.čiastočne chybné rozoznávanie slov viď link
102
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nieviď link
102
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
102
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
102
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
102
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nieviď link
102
EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nieviď link
102
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nieviď link
102
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie 2018 nie, predchádzajúce roky fungujú s chybami viď link
102
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nieviď link
102
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nieviď link
102
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nieviď link
102
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nieviď link
102
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
102
TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
102
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nieviď link
102
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nieviď link
102
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nieviď link
102
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
102
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nieviď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte